Tin tức


Sản phẩm Trà rau sam của nhóm sinh viên và giảng viên Khoa Khoa học Sinh học cùng Viện nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Cuộc thi "Khởi nghiệp nông nghiệp lần V" do trường Đại học Nông lâm TP.HCM tổ chức đã thu hút nhiều dự án của sinh viên có khả năng chạm vào thị trường. Qua đây sinh viên có cơ hội tiếp cận với vấn đề khởi nghiệp và thương mại hóa trong tương lai. Tham gia cuộc thi lần này các bạn sinh viên đã mang đến nhiều ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, có tiềm năng thương mại hoá. Một trong những những dự án có thể kể đến là sản phẩm trà rau sam của nhóm các bạn Nguyễn Thị Vân Anh và Nguyễn Ngọc Yến Nhi (Khoa Khoa học Sinh học).

 

Lớp đào tạo ngắn hạn nuôi cấy mô tế bào thực vật

Nuôi cấy mô tế bào thực vật là kỹ thuật hữu ích cho công tác chọn tạo và nhân giống cây trồng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền nông nghiệp công nghệ cao. Để phục vụ học tập, nâng cao tay nghề phục vụ công tác sản xuất giống cây trồng, Bộ môn Công nghệ Sinh học, nay là Khoa Khoa học Sinh học mở lớp đào tạo kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật. Khóa học được mở hàng tháng và do các giảng viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nuôi cấy mô thực vật của Khoa đảm nhận giảng dạy.

Liên kết doanh nghiệp