Bộ môn Vi sinh Ứng dụng


Nhân sự

TS. Biện Thị Lan Thanh - Trưởng Bộ môn
  Chuyên ngành: Vi sinh Môi trường
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Ehime, Nhật Bản (2017)
  Hướng nghiên cứu:
       Hợp chất thứ cấp từ vi sinh vật
       Vi sinh ứng dụng thực phẩm/mỹ phẩm
       Vi sinh vật có lợi từ môi trường  
  Trang cá nhânGoogle Scholar      Email: bienthilanthanh@hcmuaf.edu.vn
 
 
PGS.TS. Lê Đình Đôn
  Chuyên ngành: Bệnh học thực vật
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kobe, Nhật Bản
  Hướng nghiên cứu:
 
  Email: ledinhdon@hcmuaf.edu.vn
 
 
 
TS.BSTY. Đinh Xuân Phát - Trưởng Khoa
  Chuyên ngành: Y sinh thú y
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nebraska-Lincoln, Hoa Kỳ (2012)
  Hướng nghiên cứu:
        Chẩn đoán lâm sàng/phân tử bệnh thú y
         Phát triển vaccine
        Ứng dụng vaccine trong điều kiện thực tế tại các trang trại chăn nuôi
  Trang cá nhân: ReseachGate     Email: dinhxuanphat@hcmuaf.edu.vn
 
 
 
TS. Trương Phước Thiên Hoàng
  Chuyên ngành: Công nghệ sinh học
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (2023)
  Hướng nghiên cứu:
       Vi sinh vật trong nông nghiệp, thủy sản
       Công nghệ enzyme trong nông nghiệp
  Email: hoangtp@hcmuaf.edu.vn
 
 
 
 
ThS. Võ Thị Thúy Huệ
  Chuyên ngành: Khoa học Cây trồng
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (2009)
  Hướng nghiên cứu:
       Vi sinh vật có ích cho nông nghiệp
  Email: thuyhue@hcmuaf.edu.vn
 
 
 
 
TS. Võ Khánh Hưng