Phát triển giống cây trồng và thảo dược bản địa

    PTN Nuôi cấy mô TBTV, PTN Nghiên cứu cây dược liệu thuộc Bộ môn Sinh học Ứng dụng, Khoa Khoa học Sinh học sở hữu nguồn nhân lực giàu niềm đam mê nghiên cứu khoa học, với mục tiêu mang lại hiệu quả cao cho công tác chọn tạo và nhân giống cây trồng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền nông nghiệp công nghệ cao.