Thông tin thực tập


Tuyển sinh viên thực tập của Lab Vi Sinh Đài Loan

1. Điều kiện
- Là sinh viên/ thạc sĩ/ tiến sĩ chưa tốt nghiệp
- Có kiến thức và kinh nghiệm làm về vi sinh
- Có kỹ năng tiếng anh tốt
- Có thể đến Đài Loan 4-6 tháng
2. Thông tin về kỳ thực tập
- Mở đơn từ nay đến 12/2024
- Học bổng 15.000 TWD mỗi tháng
- Làm các dự án nghiên cứu liên quan đến vi sinh (Lactic acid bacteria (LAB), Fructophilic lactic acid bacteria (FLAB), Polylactic acid (PLA))
3. Thông tin ứng tuyển
Apply online: shorturl.at/gkyBG 
Thông tin về chương trình: https://teep.studyintaiwan.org/program/520 
Blog viết về lab và TEEP: https://bityl.co/ONZ3 - https://bityl.co/ONZ4