Thông báo Thời gian Nhập học và thủ tục nhập học, ngày 31/3/2023 (Thứ 6)

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM chúc mừng tất cả Tân học viên cao học Đợt 1 Khóa 2023

Nhà trường thông báo mời Tân học viên đến làm thủ tục nhập học ngày 31/3/2023:

- Thời gian và địa điểm làm thủ tục hồ sơ nhập học: 8h00 - 9h00, P.208 (Phòng Đào tạo Sau đại học), Tòa nhà Thiên Lý.

- Thời gian và địa điểm sinh hoạt Quy chế: 9h00 - 10h00, P. 303, Tòa nhà Thiên Lý.

- Thời gian sinh hoạt tại Khoa chuyên môn: 10h00.

Thông tin chi tiết học viên vui tròng truy cập link sau: pgo.hcmuaf.edu.vn/pgo-41081-1/vn/thong-bao-thoi-gian-nhap-hoc-va-thu-tuc-nhap-hoc-ngay-3132023-thu-6.html

Thông báo Triệu tập Tân Học viên và thủ tục nhập học vào ngày 26/8/2022 (Thứ 6)

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM chúc mừng tất cả tân học viên Đợt 1 Khóa 2022

Nhà trường thông báo triệu tập Tân học viên vào lúc 8h00, ngày 26/8/2022:

- Địa điểm làm thủ tục hồ sơ nhập học: P.208, Tòa nhà Thiên Lý 

- Địa điểm sinh hoạt Quy chế: P. 303, Tòa nhà Thiên Lý. 

Thông tin cụ hể học viên truy cập link sau: pgo.hcmuaf.edu.vn/pgo-40314-1/vn/thong-bao-trieu-tap-tan-hoc-vien-va-thu-tuc-nhap-hoc-vao-ngay-2682022-thu-6.html

Thông báo Thủ tục nhập học vào ngày 15/01/2022 - tại Hội trường Phượng Vỹ (P.100)

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM chúc mừng tất cả tân học viên khóa 2021

Nhà trường thông báo triệu tập Tân học viên vào lúc 8h00, ngày 15/01/2022 tại Hội trường phượng Vỹ (P.100).

Thông tin chi tiết học viên vui lòng truy cập link sau: pgo.hcmuaf.edu.vn/pgo-39462-1/vn/thong-bao-thu-tuc-nhap-hoc-vao-ngay-15012022-tai-hoi-truong-phuong-vy-p100.html