Khoa Khoa học Sinh học (trước đây là Bộ môn Công nghệ Sinh học) được thành lập năm 2001, và là một trong những ngành mũi nhọn ưu tiên đầu tư và phát triển nhằm đáp ứng chiến lược khoa học công nghệ của Việt Nam sau 20 năm phải đạt trình độ quốc tế. Sau 18 năm phát triển, với hơn 1.092 kỹ sư và 155 thạc sĩ đã ra trường đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia và là kết quả nổ lực không ngừng của tập thể Khoa.

      Kiến thức và kỹ năng chuyên môn được xây dựng từ nền tảng nông nghiệp truyền thống đến kỹ thuật tiên tiến như công nghệ gene, công nghệ lên men, công nghệ tế bào, công nghệ vi sinh, công nghệ hóa sinh, và công nghệ phôi. Khoa đã thành công trong xây dựng và phát triển chương trình CNSH từ Đại học đến Tiến sĩ và hướng tới nhu cầu người học với các chương trình liên thôngliên kết quốc tế và chất lượng caogiúp cho người học tự hoàn thiện kiến thức và kỹ năng chuyên môn đáp ứng với công việc. Nhằm đáp ứng yêu cầu kiến thức và kỹ năng chuyên sâu; chuyên ngành CNSH môi trường đã được xây dựng và định hướng phát triển ngành Sinh học ứng dụng (năm 2021), Vi sinh ứng dụng (2023) cũng như Kỹ thuật Y sinh vào năm 2030.

      Chương trình đào tạo gồm 158 TC (áp dụng từ khóa 2020) phân bổ theo 8 học kỳ chính khóa, chuyển tải kiến thức đại cương và kỹ năng thực hành, kiến thức cơ sở ngành và kỹ năng thí nghiệm, kiến thức chuyên ngành và kỹ năng thực tế nghề nghiệp, được tổ chức theo mô hình “tích lũy”Cấu trúc chương trình đã được cập nhật dựa vào góp ý từ các bên liên quan, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như tầm nhìn và sứ mạng của Trường. Người học nhận bằng tốt nghiệp kỹ sư CNSH khi đạt chứng chỉ Anh văn, Tin học và hạnh kiểm tốt và người học cần phải tham gia hoạt động Đoàn Hội, tham gia 5 seminar về kỹ năng, 3 đợt kiến tập thực tế, 4 tuần thực tập nghề nghiệp, và thực hiện khóa luận tốt nghiệp trong 6 tháng.

      Xây dựng thành công chương trình đào tạo thạc sĩ CNSH (2006)và tiến sĩ CNSH (2016)là minh chứng cho sự trưởng thành của đội ngũ giảng viên và sự hoàn thiện năng lực nghiên cứu khoa học của đơn vị. Giảng viên luôn ý thức tự nâng cao chất lượng và kỹ năng giảng dạy, là mô hình cho sinh viên học tập khởi nghiệp với nhiều sản phẩm từ nghiên cứu khoa học Sinh viên đã tham gia thành công chương trình internship với các trường đại học quốc tế và Khoa là nơi tin cậy cho sinh viên Pháp đến học tập và trao đổi văn hóa.

      Toàn thể cán bộ, viên chức, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh đã và đang làm việc và học tập tại Khoa Khoa học Sinh học luôn quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng đơn vị trở thành nơi đào tạo đội ngũ nhân lực trình độ cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và giao lưu quốc tế. Sự đầu tư không ngừng về cơ sở vật chất kết hợp với sự phát triển đội ngũ giảng viên có năng lực và trình độ tiên tiến sẽ giúp Khoa thực hiện được mục tiêu chiến lược đã đề ra của Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh và tiến tới hội nhập trình độ với các chương trình đào tạo Công nghệ Sinh học tiên tiến trên thế giới.

 Logo: 

 

 Slogan: Ươm mầm công nghệ

 

PGS.TS. Lê Đình Đôn
(Nguyên Trưởng Bộ môn Công nghệ Sinh học)

 

 

Số lần xem trang: 2387