Trao đổi sinh viên


Tuyển sinh Chương trình Trao đổi Khoá học Mùa Thu 2024 và Mùa Xuân 2025 của Trường Đại học Mae Fah Luang, Thái Lan

Thời hạn đăng ký: từ 30/06/2024

Thời gian bắt đầu học: 

Học kì 1: 05/08/2024 - 07/12/2024

Học kỳ 2: 06/01/2024 - 10/05/2025

Đối tượng: sinh viên đại học

Học phí: Miễn phí

Ngành học:

1. Khoa học

2. Nghệ thuật khai phóng

3. Quản lý

4. Luật

5. Nông nghiệp

6. Công nghệ thông tin

7. Khoa học thẩm mỹ

8. Khoa học sức khỏe

9. Điều dưỡng

10. Hán học

11. Đổi mới xã hội

12. Y học tổng hợp

Thông tin chi tiết vui lòng xem ở link sau

1/ drive.google.com/file/d/1bq72Lo1vP038hy6_SaJeltXpuC95DT6Z/view

2/ drive.google.com/file/d/1SJMPepw3Vponifgl2qdOS0ax7S7Fboqb/view

3/ drive.google.com/file/d/1JHTRzTARf1aP_ainiYVW1OXYt1sMJy3x/view

4/ drive.google.com/file/d/1GtMqSZbHU9mRcLfaN4NNTEoBeQiPni_0/view

5/ drive.google.com/file/d/1Bkw62GLw2ISVL7KR6n06ykO8OTAW0bvy/view

6/ drive.google.com/file/d/1s4bgUgiuwRRRUGt2pXLem8p66oiXKHSp/view

Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo tuyển sinh Chương trình Trao đổi Khoá học Mùa Thu 2024 của Trường Đại học IBP, Indonesia.

Thời hạn đăng ký: từ 01/04/2024 đến 20/05/202

Thời gian bắt đầu học: 12/08/2024

Đối tượng: sinh viên đại học

Học phí: Miễn phí

Ngành học:

1.Nông nghiệp thông minh

2.Trường Thú y và Khoa học Y sinh

3. Khoa học và công nghệ biển

4. Công nghệ thực phẩm

5.Kỹ thuật nông nghiệp

6.Trường Kinh doanh

7.Sinh học

8.Hóa học

9.Quản lý

10.Kinh doanh nông nghiệp

11. Kinh tế tài nguyên và môi trường

12. Kinh tế Hồi giáo

Thông tin chi tiết vui lòng xem ở hai link sau: 

1/ drive.google.com/file/d/12v-dL-pbkmcBfBvZWBfL8vODWsX70s1h/view

2/ drive.google.com/file/d/1fmbtJ1zbAVF-G8iJ8Ip1FOqh9LRUZB8m/view

 

 

Liên kết doanh nghiệp