Khóa luận tốt nghiệp


Đăng ký đề cương khóa luận đợt 1 năm học 2024-2025

 Sinh viên đăng ký theo link sau: docs.google.com/forms/d/1K50eYnXpQI8NT3TW1-kP5XACZR1m8YtXRGhlWcLiC0Y/edit

Lưu ý:

1. Điền đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.

2. Hạn đăng kí: đến hết ngày 22/06/2024.

3. Sau khi đăng ký sinh viên hoàn thành quyển đề cương có chữ ký giáo viên hướng dẫn và nộp về văn phòng khoa.

4. Sinh viên có giáo viên lần đầu tham gia hướng dẫn vui lòng nộp kèm lý lịch khoa học.

Đăng ký đề cương khoá luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2023-2024

1/ Hạn đăng ký thông tin đề cương: hết ngày 23/6/2023

2/ Phân tiểu ban báo cáo: 14/07/2023

3/ Hội đồng duyệt đề cương: 01 ngày (19/07/2023) - 4 tiểu ban

4/ Đối tượng đăng ký: khóa 2019 trở về trước

Sinh viên truy cập link để đăng ký.

THÔNG BÁO SỐ 04 (Hội đồng Khóa luận tốt nghiệp năm học 2022-2023, đợt 1)

Lưu ý: Sinh viên có thể tải các Biểu mẫu, Quy đinh về minh chứng xét điểm thưởng và Hướng dẫn trình bày KLTN trên website của Khoa.

THÔNG TIN BÁO CÁO KẾT QUẢ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023

 Các bạn sinh viên báo cáo kết quả khoá luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2022-2023 vui lòng điền đầy đủ thông tin theo link dưới đây trước 16g00 ngày 08/12/2022, mỗi sinh viên chỉ điền 01 lần do đó vui lòng kiểm tra kĩ trước khi gửi về Khoa tổng hợp.

Ngày báo cáo kết quả (dự kiến): 01 ngày (12 hoặc 13/12/2022). Số tiểu ban: 04 tiểu ban

Link đăng ký: link

Đăng kí đề cương khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 - 2023

 Sinh viên đăng kí đề cương khóa luận tốt nghiệp vui lòng điền đầy đủ thông tin, trình bày ngắn gọn theo yêu cầu của form.