Khóa luận tốt nghiệp


THÔNG BÁO SỐ 04 (Hội đồng Khóa luận tốt nghiệp năm học 2022-2023, đợt 1)

Lưu ý: Sinh viên có thể tải các Biểu mẫu, Quy đinh về minh chứng xét điểm thưởng và Hướng dẫn trình bày KLTN trên website của Khoa.

Đăng kí đề cương khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 - 2023

 Sinh viên đăng kí đề cương khóa luận tốt nghiệp vui lòng điền đầy đủ thông tin, trình bày ngắn gọn theo yêu cầu của form.