Ngày 14 và 15/12, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM tổ chức Tuần lễ Khoa học Công nghệ lần thứ nhất.

 Tuần lễ khoa học công nghệ năm nay, Trường đại học Nông Lâm TPHCM chọn thông điệp “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nâng cao tiềm lực phát triển nông nghiệp”, bao gồm 3 hoạt động chính: Tọa đàm Khoa học Công nghệ: “Hội nhập Quốc tế và vai trò của truyền thông”; “Hội thảo Khoa học Sinh viên lần thứ IV” và “Lễ tổng kết, Ký kết hợp tác và vinh danh: Khoa học công nghệ - Kết nối và Thành tựu”. Cũng trong dịp này, Trường đã vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ. Trong đó, Khoa Khoa học Sinh học có 02 cá nhân giảng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn Phó giáo sư năm 2022 và 2023 bao gồm PGS.TS. Nguyễn Ngọc Tấn, PGS.TS Nguyễn Vũ Phong.

 

Hình 1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Tấn (thứ 2 từ phải sang) và PGS.TS. Nguyễn Vũ Phong (thứ 4 từ phải sang) trong buổi lễ vinh danh

Đồng thời Khoa và Viện cũng có 02 giảng viên có thành tích cao trong hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo vinh dự được khen thưởng gồm có PGS.TS. Nguyễn Bảo Quốc và TS. Phan Đặng Thái Phương.

 

Hình 2. PGS.TS. Nguyễn Bảo Quốc và TS. Phan Đặng Thái Phương (thứ 1 và 2 từ phải sang) trong buổi lễ vinh danh

Sự kiện là dịp để các nhà khoa học, lãnh đạo địa phương, các doanh nghiệp có thể trao đổi, thảo luận về hoạt động khoa học công nghệ của các bên và định hướng cung cầu hợp tác cũng như chuyển giao Khoa học công nghệ.

Số lần xem trang: 2320

Liên kết doanh nghiệp