Nuôi cấy mô tế bào thực vật là kỹ thuật hữu ích cho công tác chọn tạo và nhân giống cây trồng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền nông nghiệp công nghệ cao. Để phục vụ học tập, nâng cao tay nghề phục vụ công tác sản xuất giống cây trồng, Bộ môn Công nghệ Sinh học, nay là Khoa Khoa học Sinh học mở lớp đào tạo kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật. Khóa học được mở hàng tháng và do các giảng viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nuôi cấy mô thực vật của Khoa đảm nhận giảng dạy.

 

Số lần xem trang: 1055

Liên kết doanh nghiệp