Vào ngày 21 và 22 tháng 3 năm 2024, Khoa Khoa học Sinh đã phối hợp với các chuyên gia đến từ nhiều đơn vị khác nhau tổ chức chuỗi workshop “Chẩn đoán phân tử: Giải pháp cải thiện năng suất chăn nuôi trên heo tại Tòa nhà Thiên Lý, Đại học Nông Lâm TP.HCM. 

Đến với buổi hội thảo lần này có gần 100 khách mời đến từ nhiều đơn vị như: Công ty Công Ty TNHH Dịch Vụ Chăn Nuôi P&Y, Công Ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, Công Ty TNHH Viphalab, Công Ty TNHH Sunjin Vina, Công Ty TNHH Deheus, Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học R.E.P, Công Ty TNHH Cargil, Công ty Cổ Phần Vetlatech, Công Ty TNHH CJ Vina Agri, Công Ty TNHH Sáu Ngôi Sao Việt Nam…