/data/70D357B7-A714-48A0-A215-F6C1945E451D.jpeg

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 136
Toàn hệ thống: 1709
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

Từ STT 61 đến 106

 

No.

Book’s title

Publisher

Year

Author

61

Microbiology a system approach

McGraw Hill

2012

Marjorie Kelly Cowan

62

Microbiology An Introduction

Pearson

2004

Tortora - Funke - Case

63

Miễn dịch- sinh lý bệnh

Nhà xuất bản Y học

2004

Phạm Hoàng Phiệt

64

Molecular Aspects of Pathogenicity and Resistance: Requirement for Signal Transduction

APS press

1996

Mills, D’. Konoh, H., Keen, N.T., Mayama, S.

65

Molecular biology and biotechnlogy

VCH

1995

Robert A. Meyers

66

Molecular Biology Incomporating life technologies and Resgen  brand

Invitrogen

2002

Nhiều tác giả

67

Molecular Cloning laboratory manual 1

CSH

1989

Sambrook

68

Molecular Cloning laboratory manual 2

CSH

1989

J.Sambrook

69

Molecular Cloning laboratory manual 3

CSH

1989

J.Sambrook

70

Molecular cloning. A laboratory manual

Cold Spring Harbor Laboratory Press (CSHL Press)

2001

Nina Irwin

Kaaren A. Janssen

71

Molelcular Biotechnology

ASM Press

2003

Glick - Pastrnak

72

Molercular biology of the gene

The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc.

1987

Many authors

73

Một số vấn đề hòa giải tranh chấp môi trường

Nhà Xuất Bản Tư Pháp

2014

PGS.TS. Bùi Cách Tuyến

74

Một số vấn đề về quỹ bảo vệ môi trường

Nhà Xuất Bản Tư Pháp

2014

PGS.TS. Bùi Cách Tuyến

75

Năng lượng trong nông nghiệp

NXB Nông Nghiệp

2015

Ts. Phan Hiếu Hiền

76

Nhập môn sinh học

 

1972

Đào Văn Tiến (dịch), DG Mac-Kin

77

PCR ( second edittion)

Spinger & βios Scientific Publisher

1997

C.R. Newton; A. Graham

78

Plant Growing in the Tropics and Subtropics

Mir Publishers Moscow

1982

G.V. Ustimenko-Bakumovsky

79

Population Biology

Mir Publishers Moscow

1986

A.V. Yablokov

80

Principles of biochemistry

Prentice Hall

1996

Many authors

81

Process biotechnology

Teri the Enery and resources institute

2012

SN. Mukhopadhyay

82

Products for Life. Science Research 2008-2009

Sigma

2009

Sigma Life Science

83

Recombinant DNA

Scientific Americac books

2001

Many authors

84

Sinh hóa học-Trao đổi chất và năng lượng

Nhà xuất bản Nông Nghiệp

2007

Nguyễn Phước Nhuận

85

Sinh hóa nâng cao

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh

2018

Trần Thị Lệ Minh

86

Sinh học (tập 2)

Giáo dục

1999

W.D. Phillips; T.J. Chiles

87

Sinh học di truyền và phân tử phần I

NXB Nông Nghiệp

2006

Bùi Trang Việt

Lê Thị Phương Hồng

88

Sinh học phân tử của tế bào tập 1 ( Cơ sở hóa học và phân tử)- tái bản lần 1

Nhà xuất bản trẻ

2010

Havey Lodish; Arnold Berk; chris A. Kaiser; Monty Krieger; Anothy Bretscher; Hiddle Ploegh; Paul Matsudaira

89

Sinh học phân tử của tế bào tập 2 ( Di truyền và sinh học phân tử)-tái bản lần 2

Nhà xuất bản trẻ

2019

Havey Lodish; Arnold Berk; chris A. Kaiser; Monty Krieger; Anothy Bretscher; Hiddle Ploegh; Angelika Amon; Matthew P.scott

90

Sinh lý thực vật

Nhà xuất bản giáo dục TPHCM

1987

Phạm Đình Thái; Nguyễn Duy Minh; Nguyễn Lương Hùng

91

Tảo học

Trung tâm học hiệu Bộ giáo dục

1972

Phạm Hoàng Hộ

92

The botanical magazine

Volume 74

The botanical society of Japan

1961

Many authors

93

The botanical magazine

Volume 76

The botanical society of Japan

1963

Many authors

94

The botanical magazine

Volume 78

The botanical society of Japan

1965

Many authors

95

The Encyclopedia of Molecular Biology

Blackwell

1994

Editor in chief: Sir John Kendrew

96

The Mushroom Cultivator

Agarkon Press

1983

Paul Starmets; J.S. Chilton

97

The Penguin Dictionary of Biology

Penguin book

2000

M. Thain, M. Hickman

98

Two dimensional DNA typing a paralled approach to genome analysis

Ellis Horwood

1994

Andre G. Uitterlinden and Jan Vijg

99

Ứng dụng CNSH trong cải tiến giống lúa

NXB Nông Nghiệp

1995

Bùi Chí Bửu

Nguyễn Thị Lang

100

Vaccine và sản xuất vaccine

Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh

2019

TS. Đinh Xuân Phát

101

Vi sinh vật học thú y

NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp

1978

Nguyễn Vĩnh Phước

102

Vi sinh vật môi trường

Nhà xuất bản Đại học quốc gia

2004

Đỗ Hồng Lan Chi

Lâm Minh Triết

103

Virilogy (third edition)

Prentice Hall

1994

Jay A. Levy; Heinz Fraenkel Conrat; Robert A. Owens

104

Virology

Prentice Hall

1994

Jay A. Levy; Heinz Fraenkei-Conrat; Robert A. Owens

105

Virus Taxonomy

Springer-Verlag

1995

F.A.Murphy et al.

106

Xác định hoạt độ enzyme

Khoa học và kỹ thuật

2002

Nguyễn Văn Mùi

Số lần xem trang: 12150
Điều chỉnh lần cuối:

Danh sách Sách có tại Phòng đọc Bộ môn CNSH (1) (07-12-2019)

Danh sách Sách có tại Phòng đọc Bộ môn CNSH (2) (07-12-2019)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai năm sáu tám ba

Xem trả lời của bạn !