/data/70D357B7-A714-48A0-A215-F6C1945E451D.jpeg

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 150
Toàn hệ thống: 1224
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

Từ STT 1 đến 30

 

No.

Book’s title

Publisher

Year

Author

1

Agricultural Biotechnology

Agrobios

2012

S’. S. Purohit

2

Analysis of genes and genomes

WILEY

2004

Richard J. Reece

3

Analytical Chemistry and Quantitative Analysis

Pearson

2011

David S. Hage, James D. Carr

4

Animal Behavior

Sinauer Associates

1942

Jonh Alcock

5

Animal Behavior : An Evolutionary Approach

Sinauer Associates, Inc.

1984

John Alcock

6

Apply molecular genetics

WILEY

1999

Roger L. Miesfeld

7

Atlas of invertebrate-Pathogenic Fungi of Thailand, Vol. 3

Biotec

2010

Janet Jennifer Luangsa et al.

8

Bài giảng Giải Phẩu Học

Nhà Xuất Bản Y học

1995

Nguyễn Quang Quyền

9

Biến hoá sinh học thuốc

Nhà xuất bản Y học Hà Nội

1988

K.    M. Lakin

Iu.F. Krulou

10

Biến hóa sinh học thuốc (sách dịch) (bị mối ăn vài trang đầu)

Y học Hà Nội

1981

K.M. Lakin và Iu. F.Krulov

11

Biochemistry –Vol 1; Energy, Cells, and Catalysis

Wm.C.Brown Publisher

1993

Geofrey Zubay

12

Bioinformatic a practical guide to the analysis of gene and protein

Wiley interscience

2005

AnDreas D.Baxevanis, B.F Francis ouellette

13

Biology of Microoranisms ( eighthy edition)

Prentice Hall International

1997

Michael T. Madigan; John M.Martinko; Jack Parker

14

Biologycal Science

Benjamin Cummings (is an imprint of pearson)

2011

Scott freeman (university of Washington)

15

Biotechnology in Animal Husbandry

Kluwen acedemic publishers

2001

R.Renavible, A. Burny

16

Biotic International in plant –Pathogen Association

BSPP & CABI publishing

2001

M.J.Jeger; N.J. Spence

17

Cải tiến giống lúa

Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế. Trường Đại Học Cần Thơ

1979

P.    R. Jennings

W.   R. Coffman

H.E. Kauffman

18

Cây ăn quả nhiệt đới - giống - kỹ thuật trồng và chăm sóc một số cây đặc sản

NXB Nông nghiệp

2014

PGS.TS. Nguyễn Văn Kế

19

Cây cỏ Việt Nam ( An Illustrated Flora of Viet Nam) Quyển I

Nhà Xuất Bản Trẻ

1999

Phạm Hoàng Hộ

20

Cây cỏ Việt Nam ( An Illustrated Flora of Viet Nam) Quyển III

Nhà Xuất Bản Trẻ

2000

Phạm Hoàng Hộ

21

Cell and molecular Biology II

 

 

Cerald Kurp

22

Cell Biology

Chapman & Hall

1992

Smith, C.A.,  Wood, E.J

23

Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường

Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam

2009

Lương Đức Phẩm

24

Cơ Sở Sinh hóa

Nhà xuất bản Giáo Dục

2005

Trịnh Lê Hùng

25

Concepts of Genetics

Prentice hall International, Inc.

1997

William S. Klug

Michael R. Cummings

26

Công nghệ enzyme

Đại học Quốc Gia TP.HCM

2012

Nhiều tác giả

27

Công nghệ sinh học trên người và động vật

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

2006

Phan Kim Ngọc

28

Công nghệ sinh học trong chăn nuôi gia súc

Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp

2005

Trần Thị Dân

29

Công nghệ vi sinh và môi trường

Giáo dục

2007

Phạm Văn Ty, Nguyễn Vũ Thành

30

Crop protection and Sustainable Agriculture

John Wiley & Sons

1993

Many authors


 

Số lần xem trang: 12182
Điều chỉnh lần cuối: 07-12-2019

Danh sách Sách có tại Phòng đọc Bộ môn CNSH (2) (07-12-2019)

Danh sách Sách có tại Phòng đọc Bộ môn CNSH (3) (07-12-2019)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai hai hai ba một

Xem trả lời của bạn !