Sinh viên Pháp đến thực tập tại Bộ môn CNSH, Viện CNSH và MT.

 

 

Cô Florence Gontier sinh hoạt với Club de BioFranco năm 2017.

  

 

Giáo sư Eric Gontier sinh hoạt với Club de BioFranco năm 2018.


 

 

Số lần xem trang: 8977
Điều chỉnh lần cuối: 11-11-2019

CLB Tiếng Pháp

Giới thiệu Câu lạc bộ tiếng Pháp BioFranco (07-11-2019)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bốn năm không hai

Xem trả lời của bạn !