1. PGS. TS. Lê Đình Đôn - Trưởng Bộ môn Công nghệ Sinh học

 

Địa chỉ: Nhà A2, trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

Email: ledinhdon@hcmuaf.edu.vn

 

Di động: 0919005898

 

 

2. PGS.TS. Trần Thị Lệ Minh - Phó trưởng Bộ môn Công nghệ Sinh học

 

Địa chỉ: Phòng Bio 211, Nhà A1, trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

 

Email: ttlminh@hcmuaf.edu.vn

 

Điện thoại: 028 3724 5163

 

Số lần xem trang: 8918
Điều chỉnh lần cuối: 09-12-2019

Liên hệ Ban lãnh đạo Bộ môn

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba sáu năm không năm

Xem trả lời của bạn !