Danh sách phòng thí nghiệm tại Bộ môn Công nghệ Sinh học và Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường và số lượng sinh viên liên quan

 

Host

Tên phòng thí nghiệm

Người quản lý

Số lượng

Sinh viên

Học viên

Nghiên cứu sinh

Bộ môn

Sinh học Môi trường

Linh, N.T.K

5

0

0

Vi sinh biển

Thanh, B.T.L

3

2

0

Sinh học tích hợp thực vật

Phong, N.V

Linh, T.B

8

1

1

Công nghệ gene

Phat, D.X

12

2

1

Công nghệ tế bào thực vật

Anh, T.T

18

2

0

CNSH Môi trường

Chung, N.T

13

2

1

Cây dược liệu

Minh, T.T.L

7

1

1

Vi sinh ứng dụng

Thanh, B.T.L

4

2

0

Vi sinh đất đá

Da, D.U.T

8

2

2

Viện

Nghiên cứu Cordyceps

Trang, L.T.D

8

2

0

Sinh thái học côn trùng

Trang, L.T.D

4

2

1

Di truyền phân tử ứng dụng

Phuong, P.D.T

6

1

0

Nấm ăn và nấm dược liệu

Quang , N.M
Tin, P.H

7

2

0

Độc chất học môi trường

Ha, N.N

6

2

1

Phân tích phân bón (#)

Ha, N.N

2

1

0

Sinh học phân tử (#)

Biet, H.V

Phi, P.T.H

4

2

1

Phân tích hóa học (#)

Hong, P.V.C

5

2

1

Công nghệ vi sinh (#)

Hoang, T.P.T

10

0

1

Phân tích hóa môi trường (#)

Manh, N.C

5

1

0

Công nghệ hạt giống

Toan, P.D

Thu, N.T

10

3

1

Công nghệ phôi động vật

Tan, N. N

Phuong, N. L. T

4

2

1

Công nghệ lên men

Hue, V.T.T

4

0

0

Chẩn đoán bệnh phân tử

Quoc, N.B 

Phuong, N.D.N

10

6

2

Vi sinh thực phẩm

Ha, T.T.T

2

2

0

Công nghệ tế bào

Diep, T.T.Q

3

1

0

Vi sinh phân tử

Phuong, P.Đ,T

2

Số lần xem trang: 9222
Điều chỉnh lần cuối: 04-12-2019

Danh sách phòng thí nghiệm và số sinh viên liên quan

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu ba một năm năm

Xem trả lời của bạn !