STT

Họ tên

Học hàm, học vị

Chức vụ, nhiệm vụ

Email

1

Lê Đình Đôn

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

ledinhdon@hcmuaf.edu.vn

2

Trần Thị Lệ Minh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Phó trưởng Bộ môn

ttlminh@hcmuaf.edu.vn

3

Lê Thị Mai Hương

Bác sĩ Thú y

Chủ tịch Công đoàn, Giáo vụ

ltmaihuong@hcmuaf.edu.vn

4

Bùi Nữ Ngọc Yến

Thạc sĩ

Thư kí

bnnyen@hcmuaf.edu.vn

5

Nguyễn Ngọc Tấn

Tiến sĩ

 

nntan@hcmuaf.edu.vn

6

Nguyễn Tấn Chung

Tiến sĩ

 

ntchung@hcmuaf.edu.vn

7

Nguyễn Thị Kim Linh

Tiến sĩ

 

ntklinh@hcmuaf.edu.vn

8

Đinh Xuân Phát

Tiến sĩ

 

dinhxuanphat@hcmuaf.edu.vn

9

Nguyễn Vũ Phong

Tiến sĩ

 

nvphong@hcmuaf.edu.vn

10

Tôn Trang Ánh

Thạc sĩ

 

tontranganh@hcmuaf.edu.vn

11

Tôn Bảo Linh

Thạc sĩ

 

tonbaolinh@hcmuaf.edu.vn

12

Biện Thị Lan Thanh

Tiến sĩ

 

bienthilanthanh@hcmuaf.edu.vn

13

Lê Hồng Thủy Tiên

Thạc sĩ

 

lhthuytien@hcmuaf.edu.vn

14

Võ Khánh Hưng

Thạc sĩ

 

vokhanhhung@hcmuaf.edu.vn

                     

Số lần xem trang: 9570
Điều chỉnh lần cuối: 11-08-2020

Nhân sự Bộ môn Công nghệ Sinh học

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn một chín năm sáu

Xem trả lời của bạn !