Hình chụp tại Bộ môn Công nghệ Sinh học - Tòa nhà A1, Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường - Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

 

Số lần xem trang: 12208
Điều chỉnh lần cuối: 11-10-2019

Áo blouse của sinh viên của Bộ môn CNSH (15-03-2019)

Hoạt động nghiên cứu của sinh viên với GS. Endo trường Đai hoc Tohoku Gakuin (Nhật Bản) về công nghệ Bioremediation (07-07-2017)

Hội diễn văn nghệ Mừng xuân Giáp Ngọ 2014 (31-12-2013)

Liên kết doanh nghiệp

Văn phòng Khoa Khoa học Sinh học – Phòng Bio 107, Tòa nhà A1 - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028-3724.5163 - Email: kkhsh@hcmuaf.edu.vn - Website: http://biotech.hcmuaf.edu.vn