*** Năm 2017

 

 1. Nguyễn Bảo Nguyên, Trương Phi Yến, Tô Thị Nhã Trầm, Trần Thị Lệ Minh. 2017. Đánh giá sự tăng sinh phôi và tái sinh chồi cây sâm ngọc linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
 2. Nguyễn Ngọc Tấn và Bùi Ngọc Hùng. 2017. Ứng dụng hormone xử lý bò chậm gieo tinh khu vực Tp. Hồ Chí Minh và Bình Dương. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi 216: 67-72.
 3. Văn Tiến Dũng và Nguyễn Ngọc Tấn. 2017. Hiệu quả của việc bổ sung thức ăn tinh hỗn hợp đến bê lai F1 (Brahman x Lai Sind) sau cai sữa nuôi tại huyện Cư Jút , tỉnh Đắk nông. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi 219: 38-42.
 4. Nguyễn Ngọc Tấn, Văn Tiến Dũng và Nguyễn Thành Thúc. Thực trạng chăn nuôi trâu tại Tây Ninh. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi 219:54-58.
 5. Nguyễn Ngọc Tấn và Phạm Văn Quyến. 2017. Khả năng sinh trưởng và năng suất sinh sản trâu tại Tây Ninh. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi 220: 22-28.
 6. Lê Hồng Thủy Tiên, Vũ Thị Thùy Linh, Nguyễn Bảo Quốc. 2017. Kháng kháng sinh trên vi khuẩn liên cầu lợn, Streptococcus suis. Tạp chí Sinh học 39(2).

 

 

*** Năm 2016

 

 1. Ngô Quang Hưởng, Trịnh Thị Thanh Huyền, Lê Đại Phúc, Trần Thị Lệ Minh, Lê Quang Luân. 2016. Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây hoắc hương (Pogostemon cablin (blanco) benth). Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Nông Lâm nghiệp 2: 34 – 39.
 2. Ngô Quang Hưởng, Trịnh Thị Thanh Huyền, Lê Đại Phúc, Trần Thị Lệ Minh, Lê Quang Luân. 2016. Nghiên cứu khả năng phát sinh biến dị mẫu mô sẹo cây hoắc hương (Pogostemon cablin (blanco) benth) bằng bức xạ gamma 60Co. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn 22: 17 – 23.
 3. Thái Cẩm Loan, Phạm Nhật Ái, Nguyễn Phương Nam, Biện Thị Lan Thanh. 2016. Phân lập và tuyển chọn các dòng vi khuẩn kị khí có khả năng phân hủy rơm rạ trong điều kiện thí nghiệm. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 5: 57-63.

 

 

*** Năm 2015

 

 1. Đỗ Ngọc Thanh Mai, Tô Thị Nhã Trầm, Dương Tấn Nhựt. 2015. Tạo hạt nhân tạo từ phôi vô tính từ nuôi cấy chóp rễ cây tỏi ta (Allium sativum L.). Tạp chí Công nghệ Sinh học 13: 493 – 499.
 2. Nguyễn Kim Khanh, Trương Thị Diễm Hằng, Nguyễn Thị Hồng Vân, Đỗ Ngọc Thanh Mai. 2015. Sự phát sinh phôi vô tính và chồi cây dâu tây (Fragaria vesca L.). Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Nông Lâm nghiệp 2: 40 – 44.
 3. Tôn Trang Ánh, Tôn Bảo Linh, Lê Đình Đôn. 2015. Khảo sát khả năng chống chịu Phytophthora capsici của một số giống hồ tiêu trong điều kiện thí nghiệm. Kỷ yếu Hội nghị BVTV toàn quốc năm 2015 tại trường ĐH Nông Lâm Tp. HCM.
 4. Tô Thị Nhã Trầm, Phan Thủy Quyên, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Hoàng Thanh Tùng, Dương Tấn Nhựt. 2015. Tái sinh chồi Macca (Macadamia sp.) thông qua nuôi cấy mô sẹo có nguồn gốc từ mẫu lá. Tạp chí Công nghệ sinh học 13 (2A): 485 – 491.
 5. Phạm Thị Quí, Tô Thị Nhã Trầm, Tôn Trang Ánh. 2015. Đánh giá sự sinh trưởng và phát triển của cây tiêu (Piper nigrum L.) vi ghép trong điều kiện in vitro. Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp 1: 80 – 89.

 

 

*** Năm 2012

 

 1. Đỗ Ngọc Thanh Mai, Tô Thị Nhã Trầm, Lê Đình Đôn, Tôn Bảo Linh. 2012. Tạo củ tỏi ta (Allium sativum L.) in vitro từ tái sinh phôi vô tính qua nuôi cấy chóp rễ. Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp 2: 37 – 41.
 2. Tô Thị Nhã Trầm, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Kim Linh. 2012. Thiết lập quy trình nhân giống cây tre in vitro bằng phương pháp nuôi cấy trên môi trường lỏng lắc. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 3: 39 – 43.
 3. Nguyễn Ngọc Hải và Võ Khánh Hưng. 2012. Tính đa dạng và kiểu gene vi rút PRRSV nhiễm trên một số đàn heo chăn nuôi. Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y tập 19 số 1: 20-26.
 4. Võ Khánh Hưng, Nguyễn Văn Chí, Lê Nguyễn Ngọc Hạnh, Trần Thị Dân, Trần Thị Bích Liên và Nguyễn Đình Quát. 2012. Xác định quy trình Realtime RT-PCR với chất nhuộm EvaGreen định lượng và định chủng vi rút gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp trên heo. Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y tập 19 số 1: 40-47. 

 

 

*** Năm 2011

 

 1. Tô Thị Nhã Trầm, Nguyễn Thị Quỳnh Liên, Đinh Thị Hà, Bùi Minh Trí, Lê Đình Đôn. 2011. Thiết lập quy trình nhân giống cây thanh long bằng phương pháp nuôi cấy hạt in vitro và đánh giá khả năng sinh trưởng của cây thanh long nuôi cấy mô. Kỷ yếu Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường Đại học và Cao Đẳng khối Nông Lâm Ngư Thủy toàn quốc lần thứ V tại Cần Thơ: 215- 223.
 2. Đỗ Ngọc Thanh Mai, Trần Thị Phương Thảo, Tô Thị Nhã Trầm, Hồ Nam Việt. 2011. Ảnh hưởng của BA và NAA lên quá trình hình thành mô sẹo của dâu tây New Zealand (Fragaria vesca L.). Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp 2: 12-15.
 3. Tô Thị Nhã Trầm, Đinh Thị Hà, Nguyễn Thị Quỳnh Liên, Lê Đình Đôn. 2011. Ảnh hưởng của BA, 2,4-D, TDZ và NAA đến việc tạo thành cây thanh long in vitro bằng phương pháp nuôi cấy hạt và đánh giá sự sinh trưởng của cây sau ống nghiệm ngoài vườn ươm. Kỷ yếu Hội nghi Khoa học Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh: 24- 32.
 4. Võ Khánh Hưng, Nguyễn Văn Chí, Lê Vinh Thắng, Lê Nguyễn Ngọc Hạnh, Trần Thị Dân, Trần Thị Bích Liên và Nguyễn Thị Thu Năm. 2011. Phát hiện và định lượng vi rút gây rối loạn sinh sản và hô hấp chủng Bắc Mỹ trên heo (PRRSV) bằng kỹ thuật realtime RT-PCR mẫu dò Taqman. Kỷ yếu hội nghị khoa học Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM lần VIII: 6-13.
 5. Nguyễn Ngọc Hải, Võ Khánh Hưng và Nguyễn Thị Kim Hằng. 2011. Phân tích di truyền vi rút gây hội chứng còi cọc trên heo sau cai sữa tại Đồng Nai và Tp. Hồ Chí Minh. Kỷ yếu hội nghị khoa học Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM, lần VIII: 354-358.

  

 

*** Năm 2010

 

 

 1. Nguyễn Ngọc Hải và Võ Khánh Hưng. 2010. Phân tích di truyền một số chủng vi rút gây hội chứng PRRS trên heo ở một số tỉnh miền Nam Việt nam dựa trên ORF7. Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y tập 17 số 1: 25-33.
 2. Nguyễn Vũ Phong, Nguyễn Thị Thu Hòa, Nguyễn Thị Đức Thi, Ngô Thị Tú Trinh. 2010. Nghiên cứu tái sinh in vitro và tạo rễ tóc cây cà độc dược (Datura innoxia Mill.) bằng vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes. Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp 3: 95-103.
 3. Nguyễn Vũ Phong, Huỳnh Thanh Khoa. 2010. Nghiên cứu tạo phôi vô tính cây tiêu (Piper colubrinum L.). Tạp chí Công nghệ sinh học 8(4): 1839-1843.
 4. Nguyễn Vũ Phong, Ngô Thị Tú Trinh. 2010. Nghiên cứu tạo phôi vô tính cây đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fructicosa). Tạp chí Công nghệ sinh học 8(3): 1241-1247.

 

 

*** Năm 2009

 

 1. Tô Thị Nhã Trầm. 2009. Nghiên cứu ảnh hưởng của BA, TDZ, Kinetin và NAA đến sự hình thành chồi, ra rễ của cây tre in vitro; Ảnh hưởng của giá thể đến sự sinh trưởng và phát triển của cây tre nuôi cấy mô ngoài vườn ươm. Kỷ yếu Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường Đại học và Cao Đẳng khối Nông Lâm Ngư Thủy toàn quốc lần thứ tư tại Thái Nguyên năm: 418-422.
 2. Tô Thị Nhã Trầm, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Kim Linh. 2009. Thiết lập quy trình nhân giống cây tre in vitro bằng phương pháp nuôi cấy trên môi trường lỏng lắc. Tuyển tập Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc khu vực phía Nam: 270-274.
 3. Trần Thị Lệ Minh, Nguyễn Phương Vỹ, Nguyễn trung Tính, Trương Vũ Phong, Đinh Hải An, Cao Thị Thanh Loan, Trịnh Thị Phi Ly. 2009. Nghiên cứu một số phương pháp trồng, chiết xuất tinh dầu, phân tích hàm lượng và thành phần các hợp chất trong cây bạc hà (Mentha arvensis L.). Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp 3: 15-21.    

 

 

*** Năm 2008

 

 1. Trịnh Thị Phi Ly, Nguyễn Bá Sơn, Trần Thị Lệ Minh. 2008. Khảo sát hàm lượng, thành phần và hoạt tính kháng oxi hóa của tinh dầu củ nghệ đen (Curcuma zedoaria Berg). Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp: 138–144.
 2. Hoàng Xuân Quang, Trần Văn Kỳ, Lê Đình Đôn. 2008. Phản ứng của một số giống cải ngọt đến sự xâm nhiễm của vi khuẩn Xanthomonas campestris gây bệnh đốm lá. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn 4: 28-31.
 3. Hoàng Xuân Quang, Trần Văn Kỳ, Nguyễn Văn Lẫm, Lê Đình Đôn, 2008. Nghiên cứu định danh tác nhân bệnh đốm lá vi khuẩn cây cải ngọt (Brassica sinensis). Tạp chí bảo vệ thực vật 2:13-16.

 

 

*** Năm 2007

 

 1. Nguyễn Vũ Phong, Alain Hehn, Frederic Bourgaud. 2007. Xác định một số gens tham gia con đường sinh tổng hợp các hợp chất coumarins ở cây Arabidopsis thaliana bằng phương pháp chọn lọc chuyển hóa. Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp 1-2.
 2. Võ Thị Thu Oanh, Lê Đình Đôn, Bùi Cách Tuyến. 2007. Đặc điểm sinh học và khả năng gây bệnh của nấm Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin đối với sâu khoang (Spodoptera litura F.) hại rau cải xanh (Brassica juncea L). Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 1: 58-63.
 3. Trần Thị Dạ Thảo, Lê Đình Đôn, Bùi Cách Tuyến. 2007. Ảnh hưởng phân lân đến sinh trưởng năng suất, sự tồn lưu dinh dưỡng và mật độ nấm cộng sinh của bắp (Zea mays L.) trên vùng đất xam tỉnh Tây Ninh vụ Đông Xuân năm 2004-2005.Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 1: 82-87.

 

 

*** Năm 2006

 

 1. Trần Thị Việt Hà, Nguyễn Hữu Đạt, Bùi Cách Tuyến, Lê Đình Đôn. 2006. Ảnh hưởng của biện pháp xử lý nhiệt lên sự phát triển của nấm Fusarium lateritiumgây đốm quả thanh long. Tạp chí bảo vệ thực vật 1: 13-16.
 2. Dương Kim Hà, Nguyễn Văn Đức Tiến, Lê Minh Dũng, Lê Đình Đôn, Bùi Cách Tuyến. 2006. Điều tra, đánh giá tác hại của bệnh héo đỏ vàng lá dứa và biện pháp phòng trị rệp sáp giả (Dysmicoccus brevipes Cockerell) bằng thuốc trừ sâu. Tạp chí bảo vệ thực vật 2: 21-24.
 3. Lưu Phúc Lợi và Trần Nguyễn Minh Đăng. 2006. Khai thác dữ liệu ESTs (expressed sequence tags) ở loài dứa (Ananas comosus) để phát triển marker phân tử SSR (simple sequence repeats). Kỷ yếu hội nghị Khoa học trẻ toàn quốc tại Huế, tháng 3/2006.
 4. Nguyen K.L., Le D.D. Tran T.D. 2006. Virus-free black pepper propagation by plant tissue culture. Journal of Agriculture Science and Technology 3: 13-18.

 

 

*** Năm 2005

 

 1. Tran Thi Dan, Quach Tuyet Anh and Nguyen Van Ut. 2005. Effect of some factors in DNA isolation on the PCR success. Journal of agricultural sciences and technology 2-3: 26-29.
 2. Tran Thi Dan, Quach Tuyet Anh and Nguyen Van Ut. 2005. Determination of sex in cattle of three breeds using multiplex PCR. Journal of agricultural sciences and technology 2-3: 30-33.
 3. Trần Thị Dung, Lưu Phúc Lợi, Nguyễn Phú Dũng, Lê Thái Bảo Ngọc. 2005. Xây dựng qui trình RT-PCR chẩn đoán sớm virus PMWaV (Pineapple Mealybug wilt associated virus) gây bệnh héo đỏ đầu lá ở cây dứa Cayenne (Ananas comosus). Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật Nông nghiệp 2-3.
 4. Trần Thị Dung, Lưu Phúc Lợi và Tôn Bảo Linh. 2005. Nghiên cứu tạo cây dứa Cayenne in vitro sạch virus PMWaV. Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật Nông nghiệp 2-3.
 5. Lưu Phúc Lợi, Nguyễn Văn Thái và Trần Thị Dung. 2005. Xây dựng CSDL protein HSP-70 và Reverse transcripte-RnaseH ở một số virus thực vật. Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật Nông nghiệp 2-3.
 6. Tran Thi Le Minh, Bui cach Tuyen, Bourgaud Frédéric and Gontier Eric. 2005. Stimulation the biosynthesis of the secondary metabolites. Journal of Agriculture sciences and technology 2 and 3: 137-144.
 7. Tran Thi Le Minh, Bui cach Tuyen, Bourgaud Frédéric and Gontier Eric. 2005. Production the secondary metabolite with hydroponic culture. Journal of Agriculture sciences and technology 2 and 3: 145-151.
 8. Phạm Duy, Huỳnh Văn Thái và Lê Đình Đôn. 2005. Hoàn thiện phương pháp biến nạp plasmid tái tổ hợp vào vi khuẩn E.coli DH5α. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 2:69-74.
 9. Dương Kim Hà, Lê Đình Đôn và Bùi cách Tuyến. 2005. Nhận dạng và phát hiện bệnh héo khô đầu lá dứa bằng phương pháp RT-PCR. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 2: 80-84.
 10. Lê Minh Kha, Nguyễn Văn Lẫm, Nguyễn Thái Thủy và Lê Đình Đôn, 2005. Hoàn thiện quy trình Southern Blot sử dụng DNA probe từ vi khuẩn Pseudomonas fluorescens. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 2: 110-113.
 11. Võ Thị Thu Oanh, Bùi Cách Tuyến và Lê Đình Đôn, 2005. Xác định trình tự vùng ITS-rDNA của nấm Beauveria bassiana Vuille. Ký sinh trên côn trùng gây hại. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 2: 159-166.
 12. Nguyễn Trọng Thể, Phan Thị Thu Hiền, Nguyễn Trung Thành, Lê Đình Đôn và Bùi Cách Tuyến, 2005. Xác định vi khuẩn Pseudomonas fluorescens đối kháng cao với nấm gây hại cây trồng bằng phương pháp HPLC và PCR. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 2: 172-176.
 13. Nguyễn Hữu Trưởng, Trần Nguyên Vũ, Nguyễn Thái Thủy, Lê Đình Đôn, Bùi Văn Lệ. 2005. Xây dựng quy trình phát hiện và định lượng các sản phẩm biến đổi gen bằng phương pháp Real-time PCR. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm 2: 209-214.
 14. Nguyen T.Q., Nguyen K. L., Thai X.D. and Nguyen M.U. 2005. Effects of in vitro condition on growth of callus derived from young capitulum thin cell layers of Gerbera (Gerbera jamesonii). Advances in Natural Sciences 6(4): 407-413.

 

 

*** Trước năm 2005

 

 1. Phạm Thanh Sơn, Lê Đình Đôn, Bùi Cách Tuyến. 2004. Kiểm soát tuyến trùng Meloidogyne spp. gây hại hồ tiêu bằng phân hữu cơ. Tạp chí bảo vệ thực vật 6: 22-26.
 2. Nguyen T.Q., Nguyen K. L., Đoan T.A.T., Thai X.D. 2002. Effects on nutrient concentration and ventilation condition of the culture vessel on the growth of paulownia (Paulownia fortunei) cultured in vitro. Advances in Natural Sciences 3: 281-287.
 3. Nguyen T.Q., Nguyen K. L., Tran P.T. 2001. Primary investigation of neem oil effects on development of sweetpotato weevil (Cyclas formicarius) in the field planting sweetpotato (Impomoea batatas). In V.U. Nguyen et al (eds). Selected works on Science and Technology 1999-2000: 137-140.
 4. Nguyen T.Q., Nguyen K. L., Thai X.D. 2001. Study on effects of environmental factors on the growth of paulownia (Paulownia fortunei) cultured in vitro. Selected works on Science and Technology 1999-2000: 51-55.

 

---------------------------------------------------- 

 

Số lần xem trang: 8946
Điều chỉnh lần cuối: 03-10-2019

Các bài báo khoa học trong nước

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai không sáu một hai

Xem trả lời của bạn !