Tải mẫu đơn TẠI ĐÂY


Lưu ý: Theo dõi quy trình đăng kí được dán tại bảng thông báo của Bộ môn Công nghệ Sinh học và Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường.

 

 

Số lần xem trang: 8921
Điều chỉnh lần cuối: 31-10-2019

Quy trình đăng ký sử dụng phòng thí nghiệm, nhà lưới, khu thực nghiệp

Quy trình đăng ký sử dụng phòng thí nghiệm, nhà lưới, khu thực nghiệm (31-10-2019)

Mẫu đơn đăng kí sử dụng Phòng thí nghiệm/Nhà lưới/Khu thực nghiệm (Dành cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh) (04-11-2016)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba không ba hai sáu

Xem trả lời của bạn !