/data/70D357B7-A714-48A0-A215-F6C1945E451D.jpeg

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 52
Toàn hệ thống: 1064
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Đối với các trường đại học, cựu sinh viên và học viên luôn là cầu nối hiệu quả, tích cực giữa đơn vị đào tạo với các đơn vị tuyển dụng hay với các đơn vị đào tạo sau đại học trong và ngoài nước. Mười lăm năm qua, cựu sinh viên Công nghệ Sinh học (CNSH) trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM đã góp phần đáng kể vào nghiên cứu, ứng dụng và phát triển sản phẩm CNSH phục vụ cuộc sống. Ở phạm vi quốc tế, cựu sinh viên là những sứ giả, góp phần xây dựng các mối liên hệ và hợp tác với các trường đại học, các viện nghiên cứu của nhiều quốc gia khác nhau.

 

Từ khi thành lập đến nay (2001 – 2015), Bộ môn Công nghệ Sinh học Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh đã đào tạo 2.025 sinh viên gồm các hệ chính qui, liên thông, vừa học vừa làm và 62 học viên cao học. Sự tiếp nhận 4 nghiên cứu sinh đầu tiên vào năm 2015 đã đánh dấu bước đi vững chắc 15 năm qua của Bộ môn.

 

Để phục vụ sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ về lĩnh vực CNSH, qui mô và hình thức đào tạo của Bộ môn Công nghệ Sinh học không ngừng mở rộng và nâng cao. Hướng phát triển thành Khoa đào tạo chuyên ngành là điều kiện tiên quyết để Bộ môn có thể phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển lĩnh vực CNSH trong nước, hòa nhập trình độ đào tạo - nghiên cứu của khu vực và trên thế giới.

 

Sự phát triển vững mạnh của Bộ môn có được là nhờ sự hỗ trợ từ các cấp lãnh đạo, tập thể và cá nhân.  Trong đó, cựu sinh viên và học viên, các cựu sinh viên ở vai trò doanh nghiệp luôn là những nhân tố tích cực, thường xuyên ủng hộ các hoạt động của sinh viên và Bộ môn Công nghệ Sinh học.

 

Trên cơ sở khuyến khích tinh thần trách nhiệm, duy trì sự kết nối giữa cựu sinh viên và học viên với Bộ môn, tạo điều kiện cho các đóng góp của cựu sinh viên và học viên “Quỹ Cựu sinh viên Công nghệ Sinh học Nông Lâm” được thành lập nhằm hỗ trợ: Các hoạt động nghiên cứu khoa học, học tập; Các hoạt động phong trào của sinh viên Bộ môn; Thương mại hóa các sản phẩm sinh học hay các ý tưởng kinh doanh của sinh viên. Các thành viên Ban chủ nhiệm Quỹ bao gồm:

1.      Đoàn Bảo Quốc (cựu sinh viên khóa 01),

2.      Lâm Vỹ Nguyên (cựu sinh viên khóa 02),

3.      Phan Trung Hậu (cựu sinh viên khóa 03),

4.      Mã Phạm Quế Mai (cựu sinh viên khóa 04)

5.      Tôn Bảo Linh (cựu sinh viên khóa 01- giảng viên Bộ môn CNSH)

 

Về cách thức hoạt động, Ban Chủ nhiệm Quỹ sẽ xem xét và chọn lọc các chương trình của Bộ môn theo từng năm học để thống nhất mức hỗ trợ dựa trên quy mô của Quỹ, và chuyển về đại diện của Bộ môn CNSH trước khi các chương trình diễn ra. Bên cạnh đó, học bổng cho sinh viên, các ý tưởng kinh doanh, phát triển thương mại sản phẩm CNSH của sinh viên Bộ môn cũng được xem xét hỗ trợ.

 

Các khoản thu chi của Quỹ sẽ được đăng tải trực tiếp trên kênh Facebook của Quỹ (https://www.facebook.com/NLUBiotechAlumni) để cựu sinh viên các khóa cùng theo dõi. Quỹ hoạt động trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch và cùng vì sự phát triển của sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Quỹ cựu sinh viên Công nghệ Sinh học Nông Lâm luôn cần sự đóng góp, hỗ trợ của tất cả các các cựu sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh. Mọi sự đóng góp xin chuyển vào tài khoản Lâm Vỹ Nguyên – số tài khoản 060100166804 ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Quận 8, phòng giao dịch Trung Sơn. Mọi thắc mắc về Chi tiết về “Quỹ cựu sinh viên Công nghệ Sinh học Nông Lâm” vui lòng liên hệ qua e-mail (cuusinhviencnsh@gmail.com) hay trực tiếp đến các thành viên Ban chủ nhiệm của Quỹ: 

Lâm Vỹ Nguyên

Chủ nhiệm

vynguyen.biotech@gmail.com

0903342214

Đoàn Bảo Quốc

Phó Chủ nhiệm

baoquocdoan@yahoo.com

0903920975

Phan Trung Hậu

Phó Chủ nhiệm

trunghauphan@gmail.com

0903024189

Tôn Bảo Linh

Thành viên

tonbaolinh@hcmuaf.edu.vn

0919379581

Mã Phạm Quế Mai

Thành viên

maphamquemai86@gmail.com

0909084645

 

Ban Chủ nhiệm Quỹ

 

 

 

Số lần xem trang: 12127
Điều chỉnh lần cuối: 07-11-2019

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy ba chín chín chín

Xem trả lời của bạn !