/data/70D357B7-A714-48A0-A215-F6C1945E451D.jpeg

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 27
Toàn hệ thống: 874
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

CHUYÊN ĐỀ: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MANG SINH HỌC KẾT HỢP VỚI HỆ THÔNG THỦY CANH CÂY DƯƠNG XỈ (Pteris Vittata) XỬ LÝ ASEN TRONG NƯỚC NGẦM

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bốn chín bảy một

Xem trả lời của bạn !