/data/70D357B7-A714-48A0-A215-F6C1945E451D.jpeg

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 157
Toàn hệ thống: 1289
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

STT

Họ tên sinh viên

Tên đề tài

Người hướng dẫn

1

Hà Thị Nhã Ca

Sản xuất thử nghiệm chế phẩm vi sinh Nitrosomonas ứng dụng trong xử lý nước thải giàu ammonium

ThS. Lê Công Nhất Phương

2

Trịnh Vũ Hiển

Ảnh hưởng của tuổi cỏ Para (Brachiaria mutica) đến khả năng xử lý nước phân heo trên mô hình bãi lọc có dòng chảy bề mặt

PGS. TS. Bùi Xuân An

3

Nguyễn Hồng Quảng

Khảo sát hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt sử dụng chế phẩm Biological trên mô hình Biofilter

ThS. Nguyễn Cửu Tuệ
KS. Bùi Quang Mạnh Anh

4

Lưu Thị Thu Thảo

Sản xuất thử nghiệm chế phẩm vi sinh NitroAnammox ứng dụng trong xử lý nước thải giàu ammonium

ThS. Lê Công Nhất Phương

5

Võ Lê Thùy Trang

Hiệu quả xử lý nước phân heo của chế phẩm ACTIVE CLEANER ở những điều kiện và nồng độ khác nhau

PGS. TS. Bùi Xuân An

6

Nguyễn Thị Kim Tuyền

 Khảo sát khả năng xử lý nước thải sinh hoạt của hồ sinh học với sự hiện diện của thực vật thủy sinh bậc cao (Hydrilla verticillata)

TS. Lê Quốc Tuấn

7

Đinh Quốc Tân

Nghiên cứu sản xuất phân bón sinh học từ cây dầu mè (Jatropha cucas)

ThS. Dương Đức Hiếu

Số lần xem trang: 12076
Điều chỉnh lần cuối:

Nhân sự Khoa Khoa học Sinh học (07-08-2021)

Giới thiệu Khoa học Sinh học (07-08-2021)

Hướng dẫn cần để hoàn thiện thực tập hè (Internship Course) (13-06-2021)

Lời cảm ơn đến công ty TNHH Syngenta Việt Nam (08-05-2015)

Luận văn tốt nghiệp lớp DH07SH (14-10-2011)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng Y SINH (14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng NANO (14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng SINH HOÁ (14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng VI SINH (14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng THUỶ SẢN (14-08-2010)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai ba sáu năm chín

Xem trả lời của bạn !