/data/70D357B7-A714-48A0-A215-F6C1945E451D.jpeg

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 157
Toàn hệ thống: 1305
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

STT

Họ tên sinh viên

Tên đề tài

Người hướng dẫn

1

Lê Thị Mai Châm

Nghiên cứu thành phần hóa học và khả năng tạo sẹo từ cây nghệ đen Curcuma zedoaria Berg in vitro

TS. Trần Thị Lệ Minh
KS. Trịnh Thị Phi Ly

2

Nguyễn Công Chính

Nghiên cứu chế tạo chitosan trọng lượng phân tử thấp bằng kỹ thuật bức xạ ứng dụng trong nuôi trồng thủy canh

TS. Lê Quang Luân

3

Trịnh Ngọc Đức

Phân tích, đánh giá và chế biến Biodiesel từ đậu Crambe

TS. Bùi Minh Trí

4

Lê Thị Hiên

Khảo sát sự biến đổi một số đặc tính chất lượng và đặc điểm nông học của giống lúa Jasmine 85 ở thế hệ M2 được xử lý đột biến tia gamma.

TS. Phan Phước Hiền
TS. Đỗ Khắc Thịnh

5

Tô Văn Lợi

Ngiên cứu chế tạo oligoaginate bằng kỹ thuật bức xạ ứng dụng trong nuôi trồng thủy canh.

TS. Lê Quang Luân

6

Lê Thị Nhàn

Thử nghiệm sử dụng vi khuẩn Agrobacterium zhirogenes kích thích sự gia tăng tinh dầu và hàm lượng các chất trong cây bạ hà Châu Âu trồng trong hệ thống thủy canh

TS. Trần Thị Lệ Minh
KS. Trịnh Thị Phi Ly

7

Lê Thị Thùy Trang

Nghiên cứu chế tạo vật liệu Hydrogel bằng kỹ thuật bức xạ ứng dụng trong xử lý chất thải gia súc

TS. Lê Quang Luân

8

Nguyễn Trần Thanh Trang

Nghiên cứu sự thủy phân enzyme bromelain trong sản xuất thử chitin-tritosan và ứng dụng cố định enzyme vào sản phẩm Tritosan

TS. Vũ Văn Độ
CN. Đỗ Thị Tuyến

9

Nguyễn Minh Triết

Khảo sát và phân tích sự tồn lưu của chloramphenicol bằng kỹ thuật LC/MS/MS trên tôm sú (Penaeus monodon Fabricius) được nuôi trong điều kiện nuôi thí nghiệm

ThS. Phùng Võ Cẩm Hồng
KS. Nguyễn Thanh Điền

10

Phạm Thị Thanh Vân

Xây dựng quy trình phân tích hàm lượng melamine trên sữa và thức ăn gia súc bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ (Gas Chromatography - Mass Spectrometry, GC-MS)

ThS. Phùng Võ Cẩm Hồng
KS. Huỳnh Vĩnh Khang

Số lần xem trang: 12063
Điều chỉnh lần cuối:

Nhân sự Khoa Khoa học Sinh học (07-08-2021)

Giới thiệu Khoa học Sinh học (07-08-2021)

Hướng dẫn cần để hoàn thiện thực tập hè (Internship Course) (13-06-2021)

Lời cảm ơn đến công ty TNHH Syngenta Việt Nam (08-05-2015)

Luận văn tốt nghiệp lớp DH07SH (14-10-2011)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng Y SINH (14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng NANO (14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng MÔI TRƯỜNG (14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng VI SINH (14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng THUỶ SẢN (14-08-2010)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy tám một hai bảy

Xem trả lời của bạn !