/data/70D357B7-A714-48A0-A215-F6C1945E451D.jpeg

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 51
Toàn hệ thống: 1074
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

   


 

1. Đối tượng đăng ký

-     Sinh viên trong và ngoài trường (năm 2 trở đi);

-     Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học;

-     Học viên Cao học trong và ngoài trường;

-     Nghiên cứu sinh trong và ngoài trường;

-     Giảng viên/ Nghiên cứu viên trong và ngoài trường có nhu cầu làm đề tài các cấp

-     Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu

Lưu ý: Tất cả những đối tượng trên có nhu cầu đều được xem xét sử dụng Phòng thí nghiệm/Nhà lưới/Khu thực nghiệm (PTN/NL/KTN) được quản lý bởi Bộ môn CNSH hoặc Viện Nghiên cứu CNSH&MT; và phải thỏa mãn những yêu cầu từ mục 2 đến mục 6 trong Quy trình này.

 

2. Thủ tục đăng ký

-    Tất cả các đối tượng đều phải làm thủ tục đăng ký tại văn phòng Bộ môn hoặc Viện 

-    Tải mẫu đơn đăng ký

+ Đối với các PTN/NL/KTN do Bộ môn CNSH quản lý 

* Sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh: mẫu BM/KSHĐPTN/01/BIO

* Giảng viên, nghiên cứu viên và các cá nhân, tổ chức khác: mẫu BM/KSHĐPTN/02/BIO

+ Đối với các PTN/NL/KTN do Viện Nghiên cứu CNSH&MT quản lý tải trên trang web  

http://ribe.hcmuaf.edu.vn/

 

3. Cung cấp thông tin

-   Điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu;

-   Xác nhận của HDKH và đơn vị trực thuộc;

-   Nộp biểu mẫu tại văn phòng Bộ môn CNSH/ văn phòng Viện Nghiên cứu CNSH&MT;

-   Nộp 02 (hai) ảnh 3x4 để dán vào hồ sơ và làm thẻ vào PTN;

-   Đóng phí thực tập, thực hành tại bộ phận kế toán

Lưu ý: giữ Biên lai thu tiền để đối chiếu công nợ sau khi kết thúc công việc

 

4. Xem xét/ phê duyệt

-  Thư ký/ người được phân công xem xét hồ sơ của người đăng ký, kiểm tra thông tin đã được điền đúng và đủ theo yêu cầu của Bộ môn CNSH/ Viên nghiên cứu CNSH&MT;

-   Nếu thỏa mãn các yêu cầu, thư ký trình Lãnh đạo Bộ môn hoặc Viện phê duyệt

 

5. Theo dõi việc thực thi

-   Đối với người đăng ký:

+ Nhận kết quả đăng ký và đóng phí tham gia sử dụng PTN/NL/KTN

+ Tham gia học nội quy PTN/NL/KTN theo thông báo trong ngày nộp đơn

+ Ký cam kết bảo mật thông tin

+ Tuân thủ quy định/ nội quy PTN/NL/KTN (niêm yết tại mỗi PTN/NL/KTN) 

+ Tuân thủ các yêu cầu về hướng dẫn sử dụng thiết bị trong PTN

+ Tuân thủ các yêu cầu về sử dụng hóa chất trong PTN 

+ Tuân thủ các quy định phòng cháy-chữa cháy

-  Đối với cán bộ phụ trách PTN/NL/KTN:

+ Tổ chức lớp học nội quy, thông báo thời gian và địa điểm lớp học cho người đăng ký 

+ Hướng dẫn sử dụng thiết bị, điện, nước và hóa chất trong PTN

+ Hướng dẫn sử dụng dụng cụ, máy móc, thiết bị trong NL/KTN

+ Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ của người đăng ký khi sử dụng PTN/NL/KTN

 

6. Kết thúc

-   Đối với người đăng ký:

+ Sau khi hoàn tất thì phải liên hệ với văn phòng Bộ môn hoặc Viện để được xác nhận hoàn thành thời gian sử dụng PTN/NL/KTN

+ Xác nhận công nợ tại bộ phận kế toán của Bộ môn  hoặc Viện

+ Xác nhận công nợ tại PTN/NL/KTN

+ Xác nhận gia hạn sử dụng (nếu có)

-  Đối với thư ký/ nhân viên được phân công:

+ Thực hiện việc Lưu và Hủy hồ sơ theo yêu cầu của công việc thực tế.

 

 

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba tám bốn bảy một

Xem trả lời của bạn !