/data/70D357B7-A714-48A0-A215-F6C1945E451D.jpeg

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 9
Toàn hệ thống: 893
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Nguyên tắc giải quyết phàn nàn, khiếu nại

-          Công khai, minh bạch: Các thông tin liên quan đến hoạt động dạy – học đảm bảo công khai, minh bạch với người học để có thể theo dõi, kiểm soát quá trình.

-          Kịp thời: Đảm bảo cung cấp kịp thời cho người khiếu nại các thông tin về việc tiếp nhận khiếu nại, trách nhiệm và tiến độ giải quyết khiếu nại.

-          Khách quan: Đảm bảo giải quyết các khiếu nại một cách khách quan, công bằng và không phân biệt đối xử.

-          Bảo mật: Mọi thông tin của người khiếu nại, phàn nàn sẽ được giữ bí mật (trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền) nhằm đảm bảo không có những bất lợi phát sinh đối với người khiếu nại, phàn nàn.

Chính sách xỷ lý phàn nàn, khiếu nại

Bộ môn Công nghệ Sinh học luôn tạo điều kiện để “người khiếu nại” có thể phản ánh nhanh nhất yêu cầu và luôn cầu thị trong giải quyết các phàn nàn, khiếu nại nhằm đảm bảo quyền lợi của “người khiếu nại” và không ngừng cải tiến để hoàn thiện hoạt động theo sứ mạng và tầm nhìn của Bộ môn

Quá trình chính giải quyết phàn nàn khiếu nại

Bước 1: Nhận thông tin khiếu nại

Mọi thông tin phàn nàn, khiếu nại có thể gửi về Văn phòng Bộ môn Công nghệ Sinh học theo nhiều hình thức như điện thoại (028.3724.5163), thư điện tử (bmcnsh@hcmuaf.edu.vn), văn bản (địa chỉ: phòng Bio 101 Tòa nhà A1, trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh).

Bước 2: Thông báo về việc tiếp nhận khiếu nại

Khi nhận được phàn nàn, khiếu nại, Văn phòng Bộ môn, sẽ thông báo sớm nhất cho bên phàn nàn, khiếu nại biết về việc phàn nàn, khiếu nại đã được tiếp nhận qua gọi điện thoại, gửi thư điện tử, fax.

Bước 3: Xem xét, phân loại, và đánh giá sơ bộ khiếu nại

Các phàn nàn, khiếu nại sẽ được đánh giá sơ bộ và phân loại theo mức độ phức tạp liên quan nhiều vấn đề, mức độ gay gắt, mức độ ảnh hưởng, và khả năng giải quyết.

Bước 4: Giải quyết phàn nàn khiếu nại

Bộ môn Công nghệ Sinh học cùng Ban giải quyết khiếu nại (nếu có) sẽ đưa ra biện pháp giải quyết trong thời hạn nhất định.

Bước 5: Thông tin đến bên phàn nàn, khiếu nại

Bộ môn Công nghệ Sinh học, Văn phòng sẽ thông báo cho bên phàn nàn, khiếu nại biết về hành động đã được thực hiện liên quan đến phàn nàn, khiếu nại. Nếu bên phàn nàn, khiếu nại từ chối quyết định hoặc hành động được đưa ra thì có thể xem xét để có các hình thức giải quyết khác nếu thích hợp.

Bước 6: Lưu trữ và tổng hợp thông tin, kết quả giải quyết phàn nàn, khiếu nại

Thư ký Bộ môn, sẽ lưu trữ “phàn nàn, khiếu nại” dưới dạng file word hoặc văn bản trong thời gian theo quy định. Hủy thông tin, khi được xác nhận từ người phàn nàn, khiếu nại. Tất cả thông tin được tổng hợp dưới dạng báo cáo công khai, nhưng tuân thủ nguyên tắc “bảo mật”

Bước 7: Đề xuất cải tiến dựa trên thông tin phàn nàn, khiếu nại

Hội đồng tư vấn sẽ xem xét và đề xuất cải tiến hoạt động dạy – học dựa vào mức độ phổ biến, tần suất xuất hiện, và mức độ không hài lòng.

 

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bảy bảy không tám

Xem trả lời của bạn !