Số lần xem trang: 8976
Điều chỉnh lần cuối: 13-06-2021

(05-06-2020)

Logo Bộ môn Công nghệ Sinh học (29-05-2020)

Contact us (11-09-2018)

TS. Trần Thị Lệ Minh (06-12-2017)

Nguyễn Tấn Chung (13-05-2014)

ThS. Võ Khánh Hưng (22-08-2013)

Giảng viên trẻ BM.CNSH nhận giấy tuyên dương của Hội nghị thường niên về vi khuẩn lần thứ 65 tại Kobe - Nhật Bản (29-11-2012)

Loay hoay tìm vacxin chống dịch (Nguồn: Báo nông nghiệp việt nam) (27-02-2012)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (2006-2010) (22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Môi trường) (22-09-2011)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba năm bốn không chín

Xem trả lời của bạn !