Phòng phân tích Đất – Phân bón (RIBE 106) được quản lý theo tiêu chuẩn ISO 17025:2017 với mã số VILAS 548. RIBE 106 đã được hỗ trợ thiết bị chưng cất đạm UDK 129 Velp; hệ thống công phá và chưng cất đạm tự động UDK 149 Velp và nhiều thiết bị khác phục vụ cho lĩnh vực Môi trường và Công nghệ Sinh học Môi trường.

Thiết bị giúp xác định amoni (NH4+), nitơ (N), protein theo phương pháp Kjeldahl, nitric (NO3-, sau khử), phenol, axit bay hơi, cyanide, hàm lượng cồn, sulfur dioxide,... theo phương pháp Devarda. Năng lực phân tích 80 mẫu/ngày phục vụ cho nhu cầu đánh giá chất lượng đất-phân bón từ sinh viên, nghiên cứu viên, và cá nhân có yêu cầu.

Sinh viên ngành Công nghệ Sinh học đã làm chủ thiết bị, phương pháp phân tích, và kỹ năng phân tích đất và phân bón.
Viện nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường.

 

Số lần xem trang: 12182
Điều chỉnh lần cuối:

THIẾT BỊ CNSH PHỤC VỤ ĐÀO TẠO

Hệ thống lên men tự động (07-05-2020)

Máy phân tích 5 nguyên tố và hệ thống sắc kí lỏng hiệu năng cao (05-05-2020)

Hệ thống máy PCR và Realtime-PCR thế hệ mới (28-04-2020)

Phòng Phân tích Đất - Phân bón (ISO 17025:2017 - VILAS 548)

Liên kết doanh nghiệp

Văn phòng Khoa Khoa học Sinh học – Phòng Bio 107, Tòa nhà A1 - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028-3724.5163 - Email: kkhsh@hcmuaf.edu.vn - Website: http://biotech.hcmuaf.edu.vn