/data/70D357B7-A714-48A0-A215-F6C1945E451D.jpeg

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 38
Toàn hệ thống: 871
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Ứng dụng Công nghệ Sinh học trong xét nghiệm đánh giá trên vật chất di truyền mức độ phân tử công cụ đã đang sử dụng cho kết quả nhanh, chính xác nhất

 

Một số phân tích sử dụng hệ thống máy PCR  Realtime-PCR thế hệ mới

   + Phân tích các chỉ tiêu về bệnh gây hại trên cây trồng và vật nuôi

   + Xác định nguồn gốc thực phẩm, sinh vật biến đổi gen (GMOs) 

   + Xét nghiệm di truyền phân tử: đánh giá đa dạng di truyền, chỉ thị di truyền và nguồn gốc di truyền

 Sinh viên lớp DH16SM học thực hành kỹ thuật đánh giá di truyền bằng PCR (Polymerase Chain Reaction) và Realtime-PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction).

 

- Máy PCR 96 giếng: Model T100TM Thermal Cycler – Singapore,  dự án 7501485


 

 

 

Máy PCR 96 giếng: Model C1000 TouchTM Thermal Cycler with Dual 48/48 Fast Reaction Module – Mỹ,  d án 7501485


       

 

 

Hệ thống realtime PCR: Model Rotor-Gene Q MDx 5 plex Platform-Đức, 

  Mã dự án 7501485

 


 

 

Hệ thống chụp ảnh: Model Gel Doc EZ – Mỹ,  dự án 7501485

 

 

 

Viện Nghiên cứu CNSH và Môi trường
 

Số lần xem trang: 12173
Điều chỉnh lần cuối: 28-04-2020

THIẾT BỊ CNSH PHỤC VỤ ĐÀO TẠO

Hệ thống lên men tự động (07-05-2020)

Máy phân tích 5 nguyên tố và hệ thống sắc kí lỏng hiệu năng cao (05-05-2020)

Phòng Phân tích Đất - Phân bón (ISO 17025:2017 - VILAS 548) (30-04-2020)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bảy hai ba sáu

Xem trả lời của bạn !