Trong học kì 1 năm học 2018-2019, hai sinh viên lớp Công nghệ Sinh học chất lượng cao (lớp DH17SHC, Trần Thùy Trang và Huỳnh Quang Huy) đã tham gia chương trình trao đổi sinh viên năm 2019 với Đại học Szent István (Hungary) trong 6 tháng. 

Chương trình Con đường tri thức - Du học ngành thực phẩm của TV4 được thực hiện tại Hungary, có sự tham gia của hai sinh viên trên.

 


 

 

Số lần xem trang: 12285

Liên kết doanh nghiệp