/data/70D357B7-A714-48A0-A215-F6C1945E451D.jpeg

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 47
Toàn hệ thống: 1946
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

Hình 1.2. Hoạt động tự đánh giá chương trình Công nghệ Sinh học.

 

Tiếp nối hoạt động đánh giá CTĐT Thú Y và Công nghệ Thực phẩm theo chuẩn AUN, Hiệu trưởng đã ra quyết định “Đánh giá và kiểm định” cấp chương trình Công nghệ Sinh học (7420201) dưới sự quản lý đào tạo của Bộ môn CNSH. Hoạt động tự đánh giá đã được thực hiện ở cấp Bộ môn từ năm 2017 như là hoạt động tiền thẩm định mức độ đáp ứng với bộ tiêu chuẩn AUN-QA và thu thập minh chứng từ người học được tiến hành từ niên khóa 2012 – 2013, đảm bảo chất lượng chương trình theo kế hoạch của Trường.

Self- Assessment Report (SAR) của chương trình Công nghệ Sinh học là thành quả sau 18 năm xây dựng và phát triển của chương trình từ niên chế sang tín chỉ, sản phẩm đào tạo đã được công nhận và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển khoa học và công nghệ tại Việt Nam. SAR cần thiết được thẩm định và chứng nhận từ AUN nhằm phát triển chương trình đào tạo Kỹ sư CNSH của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đạt trình độ tiên tiến nằm trong mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á

SAR đã được chuẩn bị ở cấp Bộ môn và tư vấn của Trung tâm Kiểm địnhĐảm bảo Chất lượng cũng như nguồn dữ liệu minh chứng từ các Phòng/Trung tâm chức năng hỗ trợ hoạt động dạy và học. Ở Bộ môn, nhằm hoàn thiện SAR, đã chuẩn bị các nhóm thực hiện và đào tạo chuyên gia SAR, tham gia học tập về bộ tiêu chuẩn AUN, và thông tin bộ tiêu chuần cho tất cả sinh viên và giảng viên.

 

 

Số lần xem trang: 12069
Điều chỉnh lần cuối: 23-10-2019

Tự đánh giá chương trình CNSH theo tiêu chuẩn AUN-QA

Quy trình, phương pháp và công cụ tự đánh giá (23-10-2019)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín hai năm một tám

Xem trả lời của bạn !