Điểm đủ điều kiện xét tuyển (Điểm sàn) là tổng điểm của 3 môn lập thành tổ hợp xét tuyển, chưa nhân hệ số môn chính và đã bao gồm điểm ưu tiên (nếu có). Cụ thể điểm sàn xét tuyển các chương trìnhh đào tạo ngành Công nghệ Sinh học như sau:

1. Chương trình Đại học chính quy: 

- Mã ngành: 52420201

- Các tổ hợp xét tuyển gồm:

          + Tổ hợp 1 - Toán, Lý, Hóa

          + Tổ hợp 2 - Toán, Lý, Sinh

          + Tổ hợp 3 - Toán, Hóa, Sinh

- Điểm sàn: 20


2. Chương trình Chất lượng cao: 

- Mã ngành: 52420201 (CLC)

- Các tổ hợp xét tuyển gồm:

          + Tổ hợp 1 - Toán, Sinh, Tiếng Anh

          + Tổ hợp 2 - Toán, Hóa, Tiếng Anh

          + Tổ hợp 3 - Toán, Lý, Tiếng Anh

- Điểm sàn: 18


3. Chương trình Liên kết quốc tế với Đại học Newcastle, Úc:

- Mã ngành: 52420201 (LKQT)

- Các tổ hợp xét tuyển gồm:

          + Tổ hợp 1 - Toán, Sinh, Tiếng Anh

          + Tổ hợp 2 - Toán, Hóa, Tiếng Anh

          + Tổ hợp 3 - Toán, Lý, Tiếng Anh

- Điểm sàn: 17


(http://ts.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ur=ts&ids=30664)

 

------------------------------------------------

 

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Văn phòng Bộ môn Công nghệ Sinh học – Phòng Bio 110, Tòa nhà A1 - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08-3724.5163 hoặc 08-3724.5164 - Email: bmcnsh@hcmuaf.edu.vn - Website: http://biotech.hcmuaf.edu.vn

Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : năm không bốn năm ba