Web links

 

 

 

 

 

Department Office – Room Bio 110, Building A1, Nong Lam University Ho Chi Minh city
Linh Trung ward, Thu Duc district, Ho Chi Minh city, Vietnam
Tel: : 08-3724.5163 or 08-3724.5164 - Email: bmcnsh@hcmuaf.edu.vn - Website: http://biotech.hcmuaf.edu.vn

Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : four eight four eight nine