Video giới thiệu các chương trình trao đổi sinh viên của Bộ môn Công nghệ Sinh học, trường Đại học Nông Lâm TP. HCM, do nhóm các sinh viên đã tham gia các chương trình trao đổi thực hiện.

 

 

Số lần xem trang : :48
Nhập ngày : 13-08-2019
Điều chỉnh lần cuối :13-08-2019

Video giới thiệu các hoạt động ở BM.CNSH

Giới thiệu chương trình trao đổi sinh viên pháp ở Bộ môn Công nghệ Sinh học(13-08-2019)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai năm sáu bốn ba

Xem trả lời của bạn !