Video giới thiệu chương trình trao đổi sinh viên Pháp ở Bộ môn Công nghệ Sinh học, trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

 

Số lần xem trang : :84
Nhập ngày : 13-08-2019
Điều chỉnh lần cuối :11-10-2019

Video giới thiệu các hoạt động ở BM.CNSH

[Tuyển sinh - Hướng nghiệp] Ngành Công nghệ Sinh học, học gì? Làm việc ở đâu(11-10-2019)

Giới thiệu các chương trình trao đổi sinh viên của Bộ môn Công nghệ Sinh học(13-08-2019)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một tám bảy bốn một

Xem trả lời của bạn !