1. Mục tiêu chương trình đào tạo

 

Đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức chuyên sâu về ngành Công nghệ sinh học; sử dụng thành thạo các thiết bị và dụng cụ trong nghiên cứu sinh học phân tử và có khả năng theo kịp các tiên bộ về sinh học phân tử hiện đại. Đào tạo nguồn nhân lực có thể thực thi các nhiệm vụ liên quan đến sinh học và công nghệ sinh học trên nhiều lĩnh vực khác nhau như  y tế, dược phẩm, nông lâm nghiệp, thủy sản, chế biến thực phẩm, và môi trường trong nước và khu vực Đông Nam Á. Phổ biến các kiến thức và kỹ thuật sinh học vào thực tiễn đời sống, đặc biệt vùng Nam Bộ, Nam Trung Bộ, và Tây nguyên Việt Nam. Hợp tác-Phát triển với các Trường Đại học, Viện nghiên cứu, Doanh nghiệp trong và ngoài quốc gia về đào tạo, nghiên cứu, và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sinh học, kỹ thuật sinh học và sinh hc môi trường.

 

Mục tiêu cụ thể của chương trình (PO):

Từ mục tiêu chung đã đề ra, chương trình đào tạo ngành Công nghệ Sinh học, chuyên ngành Công nghệ Sinh học, sẽ trang bị cho người học các mục tiêu cụ thể (viết tắt là PO) như sau:

- PO1: Hiểu biết về nguồn gốc sự sống dựa trên kiến thức sinh học mức độ tế bào và phân tử

- PO2: Vận dụng các kỹ thuật sinh học phục vụ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ sinh học

- PO3: Xây dựng và thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

- PO4: Phát triển các sản phẩm sinh học phục vụ cho nhu cầu xã hội

 

- PO5: Nhận thức vấn đề theo chuẩn mực đạo đức và yêu cầu nghề nghiệp thích ứng với nhu cầu việc làm tại Việt Nam và hội nhập môi trường làm việc ở Đông nam Á 

 

2. Chuẩn đầu ra

Ngoài các yêu cầu chung về hạnh kiểm, đạo đức nghề nghiệp, kiến thức quốc phòng - an ninh - chính trị, chuẩn tin học và chuẩn ngoại ngữ theo quy định hiện hành, người học phải đạt được các yêu cầu năng lực tối thiểu về kiến thức, kỹ năng và thái độ sau đây:

 

     2.2.1 Kiến thức (Knowledge)

 

Kiến thức chung (General knowledges)

 

-  PLO1: Hiểu rõ các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, và quy luật sinh học liên quan đến sự sống và môi trường sống.

-  PLO2: Hiểu rõ nguyên lý cơ bản của các kỹ thuật phân tử, sinh hóa, vi sinh và tế bào.

 

Kiến thức nghề nghiệp (Professional knowdleges)

 

-  PLO3: Hiểu rõ các phương pháp cơ bản trong nghiên cứu khoa học về sinh học.

-  PLO4: Ứng dụng các kỹ thuật sinh học trong nghiên cứu và sản xuất sản phẩm sinh học phục vụ nhu cầu xã hội.

-  PLO5: Vận hành đúng chuẩn mực các thiết bị sinh học và phần mềm tính toán vào các nghiên cứu liên quan đến sinh học.

-  PLO6: Thiết lập phương pháp chẩn đoán và xét nghiệm dựa vào các kỹ thuật sinh học và di truyền.

 

2.2.2 Kỹ năng (Skill)

 

Kỹ năng chung (Generic skills)

 

-  PLO7: Phân tích hướng phát triển công nghệ sinh học dựa trên kết quả nghiên cứu đã công bố trong và ngoài nước

-  PLO8: Tổ chức nhóm nghiên cứu và thực hiện vấn đề đặt ra.

-  PLO9: Đề xuất phương pháp giải quyết vấn đề thực tiễn phát sinh bằng kiến thức, kỹ thuật và công cụ sinh học.

-  PLO10: Truyền đạt các kiến thức cơ bản và tiến bộ kỹ thuật liên quan đến sinh học cho người học.

 

Kỹ năng nghề nghiệp (Professional skills)

 

-   PLO11: Vận dụng các nguyên lý cơ bản của công nghệ sinh học trong phát triển sản phẩm ứng dụng có tính mới và cạnh tranh cao.

-   PLO12: Thiết lập các quy trình công nghệ chuyển giao phục vụ nhu cầu cộng đồng và xã hội.

-   PLO13: Xây dựng và thực hiện các nghiên cứu sinh học theo chuẩn mực ở Việt Nam.

 

2.2.3 Thái độ (Attitude)

 

Ý thức và trách nhiệm (Awareness)

 

-  PLO14: Tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, luật pháp quốc gia và quốc tế.

 

 

Hành vi và ứng xử (Attitudes)

 

-  PLO15: Giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc và nhiệm vụ được giao một cách tích cực và linh hoạt.

-  PLO16: Thực hiện trách nhiệm với xã hội, ý thức học tập suốt đời, và ý thức khởi nghiệp phục vụ cộng đồng.

 

Số lần xem trang: 8973
Điều chỉnh lần cuối: 06-12-2019

Chuẩn đầu ra ngành CNSH

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai ba sáu bốn không

Xem trả lời của bạn !