LÝ LỊCH KHOA HỌC


Họ và tên: LÊ ĐÌNH ĐÔN

Năm sinh: 1966

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm: Phó Giáo sư

Chuyên ngành:Bệnh học thực vật

Email: ledinhdon@hcmuaf.edu.vn


Các công trình đã công bố

 

***Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học nước ngoài:

1. Tsurushima, T., Don, L.D., Kawashima, K., Murakami, J. Nakayashiki, H., Tosa, Y., and Mayama, S. 2005. Pyrichalasin H production and pathogenicity of digitaria-specific isolates of Pyricularia griseaMolecular Plant Pathology 6: 605-613.

2. Tosa, Y., Hirata, K., Tamba, H., Nakagawa, S., Chuma, I., Isobe, C., Osue, J., Urashima, A.S., Don, L.D., Kusaba, K., Nakayashiki, H., Tanaka, A., Mori, N., and S. Mayama. 2004. Genetic constitution and pathogenicity of Lolium isolates of Magnaporthe oryzae in comparison with host species-specific pathotypes of the blast fungus. Phytopathology 94: 454-462.

3. Oh, H.S., Tosa, Y., Takabayashi, N., Nakagawa, S., Tomita, R., Don, L.D., Kusaba, M., Nakayashiki, H., and S. Mayama, 2002. Characterization of an Avena isolates of M. grisea and identification of a locus conditioning its specific parasitism on Oat. Canadian Journal of Botany 80:1088-1095.   

4. Eto, Y., Ikeda, K., Chuma, I., Kataoka, T., Kuroda, S., Kikuchi, N., Don, L.D., Kusaba, M., Nakayashiki, H., Tosa, Y., and S. Mayama. 2001. Comparative analyses of the distribution of various transposable elements in Pyricularia and their activity during and after the sexual cycle. Molecular General Genetics 264: 565-577.


***Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước:

1. Tôn Trang Ánh, Tôn Bảo Linh, Lê Đình Đôn. 2015. Khảo sát khả năng chống chịu Phytophthora capsici của một số giống hồ tiêu trong điều kiện thí nghiệm. Kỷ yếu Hội nghị BVTV toàn quốc năm 2015 tại trường ĐH Nông Lâm Tp. HCM.

2. Đỗ Ngọc Thanh Mai, Tô Thị Nhã Trầm, Lê Đình Đôn, Tôn Bảo Linh. 2012. Tạo củ tỏi ta (Allium sativum L.) in vitro từ tái sinh phôi vô tính qua nuôi cấy chóp rễ. Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp 2: 37 – 41.

3. Tô Thị Nhã Trầm, Nguyễn Thị Quỳnh Liên, Đinh Thị Hà, Bùi Minh Trí, Lê Đình Đôn. 2011. Thiết lập quy trình nhân giống cây thanh long bằng phương pháp nuôi cấy hạt in vitro và đánh giá khả năng sinh trưởng của cây thanh long nuôi cấy mô. Kỷ yếu Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường Đại học và Cao Đẳng khối Nông Lâm Ngư Thủy toàn quốc lần thứ V tại Cần Thơ: 215- 223.

4. Tô Thị Nhã Trầm, Đinh Thị Hà, Nguyễn Thị Quỳnh Liên, Lê Đình Đôn. 2011. Ảnh hưởng của BA, 2,4-D, TDZ và NAA đến việc tạo thành cây thanh long in vitro bằng phương pháp nuôi cấy hạt và đánh giá sự sinh trưởng của cây sau ống nghiệm ngoài vườn ươm. Kỷ yếu Hội nghi Khoa học Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh: 24- 32.

5. Hoàng Xuân Quang, Trần Văn Kỳ, Lê Đình Đôn. 2008. Phản ứng của một số giống cải ngọt đến sự xâm nhiễm của vi khuẩn Xanthomonas campestris gây bệnh đốm lá. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn 4: 28-31.

6. Hoàng Xuân Quang, Trần Văn Kỳ, Nguyễn Văn Lẫm, Lê Đình Đôn. 2008. Nghiên cứu định danh tác nhân bệnh đốm lá vi khuẩn cây cải ngọt (Brassica sinensis). Tạp chí bảo vệ thực vật 2:13-16. 

7. Võ Thị Thu Oanh, Lê Đình Đôn, Bùi Cách Tuyến. 2007. Đặc điểm sinh học và khả năng gây bệnh của nấm Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin đối với sâu khoang (Spodoptera litura F.) hại rau cải xanh (Brassica juncea L). Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 1: 58-63.

8. Trần Thị Dạ Thảo, Lê Đình Đôn, Bùi Cách Tuyến. 2007. Ảnh hưởng phân lân đến sinh trưởng năng suất, sự tồn lưu dinh dưỡng và mật độ nấm cộng sinh của bắp (Zea mays L.) trên vùng đất xam tỉnh Tây Ninh vụ Đông Xuân năm 2004-2005.Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 1: 82-87.

9. Trần Thị Việt Hà, Nguyễn Hữu Đạt, Bùi Cách Tuyến, Lê Đình Đôn. 2006. Ảnh hưởng của biện pháp xử lý nhiệt lên sự phát triển của nấm Fusarium lateritiumgây đốm quả thanh long. Tạp chí bảo vệ thực vật 1: 13-16.

10. Dương Kim Hà, Nguyễn Văn Đức Tiến, Lê Minh Dũng, Lê Đình Đôn, Bùi Cách Tuyến. 2006. Điều tra, đánh giá tác hại của bệnh héo đỏ vàng lá dứa và biện pháp phòng trị rệp sáp giả (Dysmicoccus brevipes Cockerell) bằng thuốc trừ sâu. Tạp chí bảo vệ thực vật 2: 21-24.

11. Nguyen K.L., Le D.D., Tran T.D. 2006. Virus-free black pepper propagation by plant tissue culture. Journal of Agriculture Science and Technology 3: 13-18.

12. Phạm Duy, Huỳnh Văn Thái và Lê Đình Đôn. 2005. Hoàn thiện phương pháp biến nạp plasmid tái tổ hợp vào vi khuẩn E.coli DH5α. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 2:69-74.

13. Dương Kim Hà, Lê Đình Đôn và Bùi cách Tuyến. 2005. Nhận dạng và phát hiện bệnh héo khô đầu lá dứa bằng phương pháp RT-PCR. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 2: 80-84.

14. Lê Minh Kha, Nguyễn Văn Lẫm, Nguyễn Thái Thủy và Lê Đình Đôn, 2005. Hoàn thiện quy trình Southern Blot sử dụng DNA probe từ vi khuẩn Pseudomonas fluorescensTạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 2: 110-113.

15. Võ Thị Thu Oanh, Bùi Cách Tuyến và Lê Đình Đôn, 2005. Xác định trình tự vùng ITS-rDNA của nấm Beauveria bassiana Vuille. Ký sinh trên côn trùng gây hại. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 2: 159-166.

16. Nguyễn Trọng Thể, Phan Thị Thu Hiền, Nguyễn Trung Thành, Lê Đình Đôn và Bùi Cách Tuyến, 2005. Xác định vi khuẩn Pseudomonas fluorescens đối kháng cao với nấm gây hại cây trồng bằng phương pháp HPLC và PCR. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 2: 172-176.

17. Nguyễn Hữu Trưởng, Trần Nguyên Vũ, Nguyễn Thái Thủy, Lê Đình Đôn, Bùi Văn Lệ. 2005. Xây dựng quy trình phát hiện và định lượng các sản phẩm biến đổi gen bằng phương pháp Real-time PCR. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm 2: 209-214.

18. Phạm Thanh Sơn, Lê Đình Đôn, Bùi Cách Tuyến. 2004. Kiểm soát tuyến trùng Meloidogyne spp. gây hại hồ tiêu bằng phân hữu cơ. Tạp chí bảo vệ thực vật 6: 22-26.

 

Số lần xem trang : :818
Nhập ngày : 07-12-2017
Điều chỉnh lần cuối :19-12-2017

ThS. Tôn Trang Ánh(15-12-2017)

TS. Biện Thị Lan Thanh(06-12-2017)

ThS. Lê Hồng Thủy Tiên(06-12-2017)

ThS. Tô Thị Nhã Trầm(06-12-2017)

ThS. Tôn Bảo Linh(06-12-2017)

TS. Đinh Xuân Phát(06-12-2017)

TS. Nguyễn Ngọc Tấn(06-12-2017)

Danh sách Giảng viên giảng dạy ngành Công nghệ Sinh học(06-12-2017)

Lời cảm ơn đến công ty TNHH Syngenta Việt Nam (08-05-2015)

Luận văn tốt nghiệp lớp DH07SH(14-10-2011)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng Y SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng NANO(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng SINH HOÁ(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng VI SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng THUỶ SẢN(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng ĐỘNG VẬT(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng THỰC VẬT(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng NANO(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín chín không tám chín

Xem trả lời của bạn !