LÝ LỊCH KHOA HỌC

 Họ và tên: TRẦN THỊ LỆ MINH

Năm sinh: 1977

Học vị: Tiến sỹ

Chuyên ngành: Khoa học nông nghiệp

Email: ttlminh@hcmuaf.edu.vn

 

 1. Quá trình đào tạo

 - Đại học:

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Chuyên ngành: Nông học

Năm tốt nghiệp: 2000

 - Sau đại học:

Thạc sĩ:

Nơi đào tạo: Trường Đại học Metz - Pháp

Chuyên ngành: Khoa học Nông nghiệp

Năm tốt nghiệp: 2002

Tiến sĩ:

Nơi đào tạo: Trường Đại học Metz - Pháp

Chuyên ngành: Khoa học Nông nghiệp

Năm tốt nghiệp: 2005

 

 2. Giải thưởng cá nhân

 - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo số 8114/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2007. Hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài tốt nghiệp đạt giải nhì Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2007.

- Giấy chứng nhận của Bộ Giáo Dục và Đào tạo theo quyết định số 9008/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/02/2009. Hướng dẫn sinh viên thực hiện công trình nghiên cứu khoa học đạt giải khuyến khích Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2009.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo số 5734/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2012. Hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài tốt nghiệp đạt giải ba Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2012.

- Giấy chứng nhận của Bộ Giáo Dục và Đào tạo theo quyết định số 6272/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/12/2014. Hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải khuyến khích Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2014.

- Giấy khen của Giám đốc số Trung tâm Khoa học và Công nghệ Trẻ thuộc Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh 01/QĐKT/TTKHCN ngày 20/05/2016. Hướng dẫn sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học đạt giải nhì Hội thi “Sinh viên sáng tạo sản phẩm mới” năm 2016.

- Bằng khen Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2012 – 2013 theo quyết định số 4373/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/10/2013. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2012 - 2013.

- Bằng khen Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2013 – 2014 đến năm học 2014 – 2015 theo quyết định số 324/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/01/2016.

- Bằng khen của hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam năm 2015 theo quyết định số 32/QĐ-ĐCT ngày 15/10/2015. Phụ nữ có sản phẩm sáng tạo.

 

 3. Quá trình công tác

2001: Giảng viên Bộ môn Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM  

2002 - 2006: Du học Pháp

2007 - 2010: Giảng viên Bộ môn Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM  

2010 - 2017: Giảng viên, Phó trưởng Bộ môn Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM  

 

4. Các đề tài nghiên cứu đã tham gia

STT

Tên đề tài

Cơ quan chủ trì

Thời gian

1

Xây dựng quy trình chiết xuất tinh dầu trong cây bạc hà (Mentha arvensis L.) trồng trong hệ thống thủy canh và cây trồng trong đất

Cấp Bộ

B2007 – 12 – 59

2007 – 2009

2

Xây dựng quy trình chiếu xạ tia gamma đối với cây bạc hà (Mentha arvensis L.) in vitro

Cấp Bộ

B2010 – 12 – 100

2010 – 2012

3

Xác định hàm lượng malondialdehyde và glutathion trong gan của chuột uống cao linh chi (Ganoderma lucidum) kết hợp với bạc hà (Mentha arvensis) và cỏ ngọt (Stevia rebaudiana)

Cấp cơ sở

CS-CB16-CNSH-03

2016 – 2018

 

5. Các hội nghị đã tham gia

Thời gian

Tên hội nghị

Địa điểm

Trách nhiệm

2016

Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc khu vực phía Nam lần thứ IV

TP. Hồ Chí Minh

Báo cáo viên

2013

Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân toàn quốc lần thứ X

Vũng Tàu

Báo cáo viên

2008

Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ IV về Hóa sinh và Sinh học phân tử phục vụ Nông, Sinh, Y và Công nghiệp thực phẩm

Hà Nội

Báo cáo viên

 

6. Các công trình đã công bố

 

***Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học nước ngoài:

1. Tran Thi Le Minh, Nguyen Truong Giang, Bui Thi Hong Gam, Le Quang Luan. 2015. Effects of γCo-60 radiation on the growth and development of peppermint (Mentha arvensis L.). Nuclear Science and Technology 5(4): 45-53.

2. Jousse C, Vu Thi D., Tran Thi Le M, Al Balkhi M., Mouline R., Boitel Conti M., Pilars S., Mathiron S., Hein A., Bourgaud F., Gontier E. 2009. Tropan alkaloid profiling of hydroponic Datura innoxia Mill. plant inoculated with Agrobacterium rhizogenesPhytochemical analysis 21(1): 118-127.

3. Lièvre K., Tran Thi Le M., Doerper S., Lacoste P., Hehn A., Thomasset B., Bourgaud F., Gontier E. 2009. Genetic transformation of - the medicinal plant - Ruta graveolens L. mediated by Agrobacterium tumefaciensDans “Protocoles for In vitro cultures and secondary metabolite analysis of aromatic and medicinal plants”. Methods in Molecular Biology, 547, Chapitre 19, p235-248.

4. Lievre K., Hehn Alain, Tran Thi Le M., Gravot Antoine, Thomasset Brigitte, Bourgaud Frederic and Gontier Eric. 2005. Genetic transformation of the medicinal plant Ruta graveolens L. by an Agrobacterium tumefaciens-mediated method. Plant Science 168(4): 883-888

5. Gontier E., Gougeon S., Guillot X., Thomasset B., Mejean L., Tran Thi Le M., Bourgaud F. 2004. Les plantes, sources d'acides gras essentiels oméga-3. OCL 11: 106-111.

6. Gontier E., Piutti S, Gravot A, Milesi S., Grabner A., Massot B., Lievre K., Tran Thi Le M., Goergen J.L. and Bourgaud F. 2004. Development and validation of an efficient low cost bioreactor for furanocoumarin production with Rutagraveolens shoot cultures. In: Liquid culture systems for in vitro plant propagation, Hvoslef-Eide A.K. and Preil W. Eds, Springer ISBN 1-4020-3199-8, 509-524.

7. Gontier Eric, Clement A., Tran Thi Le M., Gravot A., Lievre K., Guckert A. and Bourgaud F. 2002. Hydroponic combined with natural or forced root permeabilization: a promising technique for plant secondary metabolite production. Plant Science, 163: 723-732.

 

***Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước:

 1. Trần Thị Lệ Minh và cộng sự. 2017. Ảnh hưởng của acid salicylic và methyl jasmonate lên sinh trưởng và tích lũy menthol trong chồi phát sinh từ đốt thân bạc hà (Mentha avensis Linn.) in vitro. Tạp chí KHCN Nông Nghiệp V 10: 157-160.

2. Nguyễn Bảo Nguyên, Trương Phi Yến, Tô Thị Nhã Trầm, Trần Thị Lệ Minh. 2017. Đánh giá sự tăng sinh phôi và tái sinh chồi cây sâm ngọc linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 1: 157-163.

3. Ngô Quang Hưởng, Trịnh Thị Thanh Huyền, Lê Đại Phúc, Trần Thị Lệ Minh, Lê Quang Luân. 2016. Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây hoắc hương (Pogostemon cablin (blanco) benth). Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Nông Lâm nghiệp 2: 34-39.

4. Ngô Quang Hưởng, Trịnh Thị Thanh Huyền, Lê Đại Phúc, Trần Thị Lệ Minh, Lê Quang Luân. 2016. Nghiên cứu khả năng phát sinh biến dị mẫu mô sẹo cây hoắc hương (Pogostemon cablin (blanco) benth) bằng bức xạ gamma 60Co. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn 22: 17-23.

5. Trần Thị Lệ Minh, Nguyễn Phương Vỹ, Nguyễn trung Tính, Trương Vũ Phong, Đinh Hải An, Cao Thị Thanh Loan, Trịnh Thị Phi Ly. 2009. Nghiên cứu một số phương pháp trồng, chiết xuất tinh dầu, phân tích hàm lượng và thành phần các hợp chất trong cây bạc hà (Mentha arvensis L.). Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp 3: 15-21.    

6. Trịnh Thị Phi Ly, Nguyễn Bá Sơn, Trần Thị Lệ Minh. 2008. Khảo sát hàm lượng, thành phần và hoạt tính kháng oxi hóa của tinh dầu củ nghệ đen (Curcuma zedoaria Berg). Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp: 138-144.

7. Tran Thi Le Minh, Bui cach Tuyen, Bourgaud Frédéric and Gontier Eric. 2005. Stimulation the biosynthesis of the secondary metabolites. Journal of Agriculture sciences and technology 2 and 3: 137-144.

8. Tran Thi Le Minh, Bui cach Tuyen, Bourgaud Frédéric and Gontier Eric. 2005. Production the secondary metabolite with hydroponic culture. Journal of Agriculture sciences and technology 2 and 3: 145-151.

 

 

Số lần xem trang : :606
Nhập ngày : 06-12-2017
Điều chỉnh lần cuối :19-12-2017

Contact us(11-09-2018)

Các biểu mẫu tốt nghiệp(02-03-2018)

Thông tin liên hệ(02-09-2016)

Nguyễn Tấn Chung(13-05-2014)

Võ Khánh Hưng(22-08-2013)

Giảng viên trẻ BM.CNSH nhận giấy tuyên dương của Hội nghị thường niên về vi khuẩn lần thứ 65 tại Kobe - Nhật Bản(29-11-2012)

Loay hoay tìm vacxin chống dịch (Nguồn: Báo nông nghiệp việt nam)(27-02-2012)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (2006-2010)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Môi trường)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Vi sinh)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Y sinh - Động vật)(22-09-2011)

Luận văn tốt nghiệp lớp DH06SH Mảng Thực vật(22-09-2011)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH03SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp TC03SHCM mảng SINH HOÁ(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp TC03SHCM mảng VI SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH02SH mảng SINH TIN(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH02SH mảng THỰC VẬT(14-08-2010)

Dề tài tốt nghiệp lớp DH01SH mảng THỰC VẬT(14-08-2010)

Hướng nghiên cứu(25-12-2007)

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu ba không sáu một

Xem trả lời của bạn !