Hình chụp tại Bộ môn Công nghệ Sinh học - Tòa nhà A1, Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường - Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

 

Số lần xem trang : :1294
Nhập ngày : 19-05-2017
Điều chỉnh lần cuối :11-10-2019

Hình ảnh hoạt động tại Bộ môn CNSH

Áo blouse của sinh viên của Bộ môn CNSH(15-03-2019)

Hoạt động nghiên cứu của sinh viên với GS. Endo trường Đai hoc Tohoku Gakuin (Nhật Bản) về công nghệ Bioremediation (07-07-2017)

Hội diễn văn nghệ Mừng xuân Giáp Ngọ 2014(31-12-2013)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bảy không chín sáu

Xem trả lời của bạn !