Danh sách nhà lưới, khu thí nghiệm phục vụ thực hành thực tập

cho sinh viên Công nghệ Sinh học

 

STT

Tên

Địa điểm

Diện tích

Mục đích sử dụng

 

Khu K1 – A1

 

1

Vườn  hồ tiêu

Khu 1-A1

1.000 m2

Lưu giữ giống hồ tiêu và nhân giống hồ tiêu

 

2

Vườn cây dược liệu

Khu 1-A1

427 m2

Giống bạc hà và sản xuất bạc hà

 

Khu 1-A1

260 m2

Trồng và giữ giống măng tây

 

Khu 1-A1

390 m2

Lưu giữ các giống cây dược liệu

 

Khu 1-A1

310 m2

Lưu giữ các giống cây dược liệu

 

Khu 1-A1

370 m2

Lưu giữ các giống cây dược liệu

 

Khu 1-A1

150 m2

Lưu giữ giống đinh lăng các loại

 

Khu 1-A1

140 m2

Lưu giữ giống sacha

 

 

Vườn cây bưởi

Khu 1-A1

340 m2

Lưu giữ giống Bưởi Quảng Nam

 

Khu K2 – A1

 

1

Nhà lưới ươm cây con

Khu 2-A1

55 m2

Ươm cây con nuôi cấy mô

 

Khu 2-A1

60 m2

Ươm cây đinh lăng nuôi cấy mô

 

Khu 2-A1

58 m2

Ươm hồ tiêu cho dự án

 

2

Nhà lưới cây hoa kiểng

Khu 2-A1

50 m2

Trồng cây hoa kiểng

 

3

Nhà lưới cây dược liệu

Khu 2-A1

74 m2

Ươm cây dược liệu giống

 

4

Trại thực nghiệm trồng rau

Khu 2-A1

1.700 m2

Trồng rau an toàn theo mô hình

 

5

Mô hình thực nghiệm xử lý ô nhiễm

Khu 2-A1

450 m2

Mô hình xử lý Arsen, xử lý nước thải cao su, Xử lý đất nhiễm mặn

 

Khu K1 – A2

 

1

Ruộng lúa

Khu 1-A2

 

Lưu giữ giống lúa và lai tạo

 

2

Vườn cây  ngắn ngày

Khu 1-A2

800 m2

Trồng thực nghiệp các cây công nghiệp ngắn ngày (mè, đậu, mía)

 

3

Nhà lưới trồng rau

Khu 1-A2

 

Trồng rau sạch các loại

 

4

Nhà lưới efishponic

Khu 1-A2

450 m2

Nuôi cá trồng rau, xử lý nước

 

Khu K2 – A2 

 

1

Khu sản xuất nấm

Khu 2-A2

600 m2

Trồng nấm các loại, phục vụ sản xuất và nghiên cứu

 

2

Nhà lưới chọn giống

Khu 2- A2

97 m2

Lưu giữ giống rau và lai tạo

 

3

Khu nhà lưới sinh hoc thực vật và vi sinh

Khu 2-A2

540 m2

Các mô hình thí nghiệm trên thực vật, vi sinh

 

4

Dự án sinh thái

Khu 2-A2

600 m2

Phục vụ dự án mở rộng

 

5

Khu xử lý nước thải

Khu 2-A2

400 m2

Biogas và các phụ phẩm nông nghiệp khác

 

6

Khu thực nghiệm thực vật

Khu 2-A2

400 m2

Trồng cây đánh giá phân bón

 

Khu 2-A2

400 m2

Trồng cây đánh giá phân bón

 

7

Khu thực nghiệm huốc  BVTV

Khu 2- A2

240 m2

Trồng cây đánh giá thuốc BVTV

 

Khu 2-A2

390 m2

Trồng cây đánh giá thuốc BVTV

 

Khu 2-A2

100 m2

Trồng và đánh giá cây bệnh

 

8

Khu tập hợp cây dương xỉ

Khu 2-A2

850 m2

Lưu giữ các giống dương xỉ

 

9

Nhà lưới BVTV

 

Khu 2-A2

140 m2

Lưu giữ cây khỏe

 

Khu 2-A2

65 m2

Lưu giữ cây khoai mì bệnh và nhiễm rệp gây hại

 

Khu 2-A2

70  m2

Lưu giữ tuyến trùng

 

Khu 2-A2

40 m2

Trồng và đánh giá tuyến trùng

 

10

Hồ thủy sinh - 1

Khu 2-A2

600 m2

Sưu tập cây thủy sinh xử lý nước

 

Khu  K3 – A 2

 

 

1

Khu sản xuất phân bón hữu cơ

Khu 3-A 2

300 m2

Sản xuất phân bón hữu cơ

 

2

Khu nuôi động vật thí nghiệm

Khu 3-A 2

300 m2

Nuôi thú thí nghiệm

 

3

Khu thí nghiệm chế độ tưới

Khu 3-A 2

450 m2

Tính toán chế độ tưới cho cây trồng

 

4

Khu thí nghiệm vi sinh vật phân hủy

Khu 3-A 2

400 m2

Thí nghiệm sử dụng vi sinh vật trong xử lý chất độc BVTV

 

5

Khu trồng thực vật xử lý khí ô nhiễm

Khu 3-A 2

140 m2

Trồng và giữ những loài thực vật chỉ thị môi trường khí.

 

Khu NL

 

1

Vườn bảo tồn nguồn gene thực vật

Trại thực nghiệm

1300 m2

Bảo tồn các loài thực vật thân cỏ, cây lekima, hoa lan, đậu dầu

 

Trại Thực nghiệm

1200 m2

Bảo tồn cây gấc, cây dược liệu

 

2

Nhà lưới thực vật

Trại Thực nghiệm

200 m2

Hoa lan, hoa kiểng

 

3

Khu sản xuất phôi nấm

Trại Thực nghiệm

700 m2

Sản xuất phôi nấm các loại

 

Những khu vực sẽ đầu tư 

 

Khu trồng lan

Khu A1-A 2

120 m2

Trồng lan các loại

 

Khu biogas

Khu A1-A 2

300 m2

Mô hình biogas

 

Khu sản xuất phôi nấm

Khu A1-A 2

300 m2

Xưởng sản xuất phôi nấm

 

Nhà lưới nuôi bướm

Khu A1-A 2

200m2

Sưu tập và trưng bày côn trùng

 

Vườn tập đoàn giống dâu

Khu A1-A 2

100m2

Lưu giữ tập đoàn giống dâu

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Số lần xem trang: 8566
Điều chỉnh lần cuối: 01-10-2018

Danh sách phòng thí nghiệm (15-08-2016)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba tám sáu ba hai

Xem trả lời của bạn !