THÔNG BÁO

(V/v đề cử giảng viên và sinh viên nhận học bổng của Ủy ban giải thưởng KOVA lần thứ 12)

Theo công văn số 02/CV-GTKV/2014 ngày 5 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban Giải thưởng KOVA về việc đề cử giảng viên có đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng; sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tham gia các công trình NCKH nhận học bổng của Ủy ban giải thưởng KOVA, nay nhà trường thông báo tới các đơn vị đề cử giảng viên và sinh viên có tư cách đạo đức tốt của đơn vị có đầy đủ các tiêu chuẩn sau:

- Học bổng Kova lần thứ 12 dành cho sinh viên học giỏi có hoàn cảnh khó khăn:

+ Đơn xin tham gia nhận giải thưởng KOVA

+ Bản khai hoàn cảnh kinh tế của gia đình có xác nhận của địa phương

+ Kết quả học tập đạt loại giỏi từ điểm 8,0 trở lên (bảng điểm)

+ Bản báo cáo thành tích cá nhân năm học có xác nhận của khoa

- Giải thưởng KOVA lần thứ 11 dành cho sinh viên có tham gia NCKH có kết quả:

+ Đơn xin tham gia nhận giải thưởng KOVA

+ Bản khai hoàn cảnh kinh tế gia đình có xác nhận của địa phương

+ Kết quả học tập đạt loại xuất sắc từ điểm 9,0 trở lên (bảng điểm)

+ Bản báo cáo thành tích cá nhân các năm học có xác nhận của khoa

+ Là chủ nhiệm hoặc tham gia công trình NCKH có kết quả (bản chứng nhận tên đề tài NCKH)

- Giải thưởng KOVA về khoa học công nghệ ứng dụng lần thứ 12 dành cho tập thể/cá nhân có công trình NCKH có tính sáng tạo, kết quả nghiên cứu được ứng dụng trong đời sống xã hội và cộng đồng có giá trị kinh tế cao:

+ Đơn xin tham gia nhận giải thưởng KOVA

+ Là chủ nhiệm hoặc tham gia công trình NCKH chưa nhận giải thưởng ở trong nước cũng như quốc tế (bản báo cáo về đề tài hoặc công trình NCKH)

+ Bản báo cáo cá nhân hoặc tập thể

+ Bản đề nghị của đơn vị

Thời gian: gửi trước ngày 10 tháng 7 năm 2014

Địa điểm: Nộp cho Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học tổng hợp, xét chọn và giới thiệu nhận học bổng của Ủy ban giải thưởng KOVA.

Xem chi tiết thông báo và thông tin tham giải thưởng KOVA tại đây

 

 

Số lần xem trang: 8517
Điều chỉnh lần cuối: 31-08-2016

HỌC BỔNG - VIỆC LÀM

Thông báo tuyển dụng từ công ty CK HR Consulting (15-05-2020)

Công ty WAKAMONO thông báo tuyển dụng nhân viên R&D (08-05-2020)

VinIF bắt đầu nhận hồ sơ học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước (04-04-2020)

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đài Loan 2020-2021 (PAX) (06-03-2020)

Thông báo tuyển dụng Công ty cổ phần WAKAMONO (04-02-2020)

Thông báo tuyển dụng từ công ty Wakamono (22-11-2019)

Công ty TNHH King Elong thông báo tuyển dụng (29-09-2019)

Công ty CP Thương mại và Đầu tư Chanh Việt thông báo tuyển dụng (20-09-2019)

Chương trình trao đổi sinh viên Đại học Kasetsart (Thái Lan) năm 2020 (20-09-2019)

Công ty CP CNSH R.E.P thông báo tuyển nhân viên Vi sinh (01-08-2019)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn năm sáu không bảy

Xem trả lời của bạn !