Thông báo

(V/v Nộp đề cương khóa luận tốt nghiệp lớp DH10SH và DH10SM)

Bộ môn Công nghệ Sinh học thông báo đến sinh viên lớp DH10SH và DH10SM đăng ký làm đề tài tốt nghiệp đợt tháng 12/2013:

- Thời gian nộp Đề cương khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa (theo góp ý của Bộ môn trong ngày báo cáo đề cương) và có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn: trước 15 giờ ngày 10/12/2013 (thứ ba).

- Lớp DH10SH nộp cho cô Bảo Linh.

- Lớp DH10SM nộp cho cô Kim Linh.

Đề nghị sinh viên nộp Đề cương đúng thời gian quy định.

Số lần xem trang: 8527
Điều chỉnh lần cuối: 08-07-2018

THÔNG BÁO DÀNH CHO SINH VIÊN

Kết quả bài kiểm tra Đạo đức trong Nghiên cứu khoa học - khóa 2017 (24-06-2020)

Thông báo v/v Kiểm tra kiến thức về Đạo đức trong Nghiên cứu khoa học (11-06-2020)

Thông báo v/v Báo cáo duyệt đề cương khóa luận tốt nghiệp khóa 2016 (đợt 4 năm) (05-06-2020)

Điểm Khóa luận tốt nghiệp đợt báo cáo ngày 25/5/2020 (29-05-2020)

Seminar kỹ năng ngày 30/5/2020 (25-05-2020)

Điểm thi Học kì 1/2019-2020 các lớp Chất lượng cao (cập nhật 13/5/2020) (13-01-2020)

Điểm thi Học kì 1/2019-2020 các lớp Đại trà (cập nhật 13/5/2020) (13-01-2020)

Kết quả xét tốt nghiệp HK2/2019-2020 - Bộ môn CNSH (25-04-2020)

Kết quả xét tốt nghiệp HK1/2019-2020 - Bộ môn CNSH (01-04-2020)

Thông báo v/v Tổ chức lễ tốt nghiệp đợt 4 năm 2019 (28-03-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy sáu tám bốn một

Xem trả lời của bạn !