Trong khuôn khổ hợp tác giữa trường ĐH Nông Lâm TP. HCM và trường ĐH Kỹ Thuật Suranaree (Thái Lan),  ngày 13/9/2013, đoàn công tác của trường Suranaree đã đến thăm và làm việc Bộ môn Công nghệ Sinh học và Viện NC CNSH&MT (RIBE). PGS. Sunthorn Kanchanatawee và PGS. Kaemwich Jantama đã giới thiệu chương trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ  ngành Công nghệ sinh học với sinh viên và giảng viên của Bộ môn Công nghệ Sinh học và Viện RIBE. Trong đó, đoàn cũng đã trình bày cơ hội nhận học bổng toàn phần hoặc bán phần để theo học tại trường Suranaree. Để biết thêm chị tiết, người quan tâm có thể truy cập trang web http://web.sut.ac.th/sutnew/sut_en/. Chuyến thăm và làm việc đã mở ra cho cán bộ và giảng viên ngành CNSH cơ hội nhận học bổng du học tại trường Suranaree, đồng thời cũng thúc đẩy việc mở chương trình liên kết đào tạo sau đại học ngành CNSH giữa trường ĐH Nông Lâm TP. HCM và trường ĐH Kỹ thuật Suranaree.

 

 

Số lần xem trang : :4576
Nhập ngày : 04-10-2013
Điều chỉnh lần cuối :01-10-2018

Các hoạt động hợp tác với nước ngoài

Chương trình trao đổi sinh viên quốc tế tại trường Đại học Kasetsart – Thái Lan(11-08-2017)

Chương trình thực tập ngắn hạn tại trường Đại học Kasetsart – Thái Lan(21-04-2017)

Chuyến thực tập tại trường ĐH Rangsit - Thái Lan(05-08-2016)

Một tuần trải nghiệm tại ĐH Kobe, Nhật Bản - Sinh viên Công nghệ Sinh học trường ĐH Nông Lâm TP. HCM(31-07-2016)

Chương trình trao đổi sinh viên giữa trường Đại Học Nông Lâm TP. HCM và trường Đại Học Rangsit – Thái Lan(20-07-2016)

Tiếp đoàn đại học AVIV (Israel) - Học bổng chính phủ Israel(07-12-2015)

Tiếp các nhà khoa học từ trường RMIT (Úc)(05-12-2013)

Tiếp đoàn công tác trường Đại học Kobe (Nhật Bản)(04-10-2013)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy tám sáu bảy bảy

Xem trả lời của bạn !