Xin chúc mừng các học viên đã hoàn thành khóa học kỹ thuật viên nuôi cấy mô thực vật khóa 07-09/2010.

Số lần xem trang: 8524
Điều chỉnh lần cuối: 18-12-2013

Kỹ thuật nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris (10-12-2015)

Khai giảng lớp kỹ thuật viên nuôi cấy mô tế bào thực vật (09-09-2015)

Khai giảng lớp kỹ thuật viên nuôi cấy mô tế bào thực vật 09/12/2013 (04-03-2013)

Các khóa học ngắn hạn (08-05-2008)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín không sáu tám năm

Xem trả lời của bạn !