Một số sách chuyên ngành công nghệ sinh học bằng tiếng Việt hiện có tại Thư viện trường Đại học Nông Lâm (nguồn : Thư viện)

STT Tác giả Tên sách Năm xuất bản Nhà xuất bản Số trang
1 Nguyễn Tiến Đào Công nghệ chế tạo phôi 2006 Khoa học và Kỹ thuật 266
2 Nguyễn Văn Cách Công nghệ sinh học các hớp chất lên men 2004 Khoa học và Kỹ thuật 144
3   Công nghệ sinh học 1999 Khoa học và Kỹ thuật 279
4 Nguyễn Đức Lượng Công nghệ sinh học 2001 ĐHQG TP.HCM 344
5 Bernard R. Glick-

 Jack J Pasternak

Công nghệ sinh học phân tử. Nguyên lý và ứng dụng của DNA tái tổ hợp 2007 Khoa học và Kỹ thuật 856
6 Bernard R. Glick-

Jack J Pasternak -

 Đỗ Lê Thăng

Công nghệ sinh học phân tử. Nguyên lý và ứng dụng của DNA tái tổ hợp 2007 Khoa học và Kỹ thuật 856
7 Nguyễn Ngọc Hải Công nghệ sinh học trong nông nghiệp 1997 Khoa học và Kỹ thuật 140
8 Nguyễn Văn Uyển

Nguyễn Tiến Thắng

Công nghệ sinh học và hệ thống nông nghiệp sinh thái bền vững 1997 Nông nghiệp 215
9 Viện Sinh học nhiệt đới Công nghệ sinh học và một số ứng dụng tại Việt Nam 1994 Khoa học và Kỹ thuật 274
10 Albert Sasson Công nghệ sinh học và phát triển 1992   382
11 Vũ Văn Vụ

Nguyễn Mộng Hùng

Lê Hồng Điệp

Công nghệ sinh học. Tập 2: Công nghệ sinh học tế bào 2006 Giáo dục 184
12 Phạm Thị Trân Châu

Phạm Tuấn Nghĩa

Công nghệ sinh học. Tập 3: Enzyme và ứng dụng 2006 Giáo dục 195

 

13 Trịnh Đình Đạt Công nghệ sinh học. Tập 4: Công nghệ di truyền 2006 Giáo dục 171
14 Nguyễn Như Hiền Công nghệ sinh học. Tập 1: Sinh học phân tử và tế bào - Cơ sở khoa học của công nghệ sinh học 2007 Giáo dục 227
15 Trang Quang Sen Công nghệ sinh học. Những vấn đề trong thế ky XXI 2005 Trẻ 110
16 Nguyễn Mộng Hùng Công nghệ tế bào phôi động vật 2004 ĐHQG Hà Nội 119
17 Nguyễn Như Hiền Giáo trình Sinh học tế bào 2006 Giáo dục 255
18 Phan Kim Ngọc Giáo trình thực tập cơ sở công nghệ sinh học động vật 2002 ĐHQG TP.HCM 149
19 Phạm Thành Hổ Nhập môn Công nghệ sinh học 2006 Giáo dục 311
20 Nguyễn Văn Uyển

Nguyễn Tiến Thắng

Những kiến thức cơ bản về Công nghệ sinh học 2000 Giáo dục 243
21 Nguyễn Văn Uyển Những phương pháp công nghệ sinh học thực vật . Tập 1 -2 1995 Nông nghiệp 128
22 Nguyễn Đức Lượng

Cao Cường

Thí nghiệm Công nghệ sinh học. Tập 1: Thí nghiệm hóa sinh học 2003 ĐHQG TP.HCM 183
23 Phan Cự Nhân

Trần Đình Miên

Tìm hiểu Công nghệ sinh học hiện đại 1997 Giáo dục 80
24 Chu Thị Thơm

Phan Thị Lài

Nguyễn Văn Tố

Ứng dụng công nghệ trong chăn nuôi gia súa và bảo quản sản phẩm 2006 Lao động 139

Số lần xem trang : :7797
Nhập ngày : 24-01-2008
Điều chỉnh lần cuối :18-12-2013

Danh mục sách chuyên ngành

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba ba tám hai tám

Xem trả lời của bạn !