1. Mục tiêu chương trình đào tạo

Kết quả học tập được mong đợi của CTĐT ngành Công nghệ sinh học đào tạo kỹ sư công nghệ sinh học vững kiến thức và giỏi chuyên môn có phẩm chất đạo đức tốt, có kỹ năng thích nghi với sự phát triển không ngừng về kỹ thuật và công nghệ trong xu hướng toàn cầu hóa. Chương trình được thực hiện từ 2001 sau 4 lần chỉnh sửa phù hợp với yêu cầu các bên liên quan: (1) Bộ GDĐT về học chế tín chỉ, (2) nhu cầu nguồn nhân lực công nghệ cao,  (3) so sánh đối chiếu với chương trình CNSH của Đại học Newcastle,  (4) và thực hiện theo Tầm nhìn và Sứ mạng trong kế hoạch phát triển của Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM.

 

Mục tiêu cụ thể của chương trình (PO):

PO1:  Hiểu biết về nguồn gốc sự sống dựa trên kiến thức sinh học mức độ tế bào và phân tử

PO2: Vận dụng các kỹ thuật sinh học phục vụ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ sinh học

PO3: Xây dựng và thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

PO4: Phát triển các sản phẩm sinh học phục vụ cho nhu cầu xã hội.

PO5: Nhận thức vấn đề theo chuẩn mực đạo đức và yêu cầu nghề nghiệp thích ứng với nhu cầu việc làm tại Việt Nam và hội nhập môi trường làm việc ở Đông nam Á 

 

2. Kết quả học tập mong đợi (KQHTMĐ)

Phù hợp với tầm nhìn - sứ mạng - mục tiêu của Bộ môn CNSH, kỹ sư CNSH có khả năng làm việc trong các ngành nghề liên quan đến nông nghiệp, xét nghiệm, phân tích chất lượng sản phẩm bằng công cụ sinh học, sắc ký, PCR. Kỹ sư CNSH là giảng viên trong các trường đại học, cao đẳng nghề công nghệ sinh học, sản xuất và thương mại sản phẩm công nghệ sinh học trong các công ty và tự khởi nghiệp, hoặc tiếp tục hoàn thiện kiến thức và kỹ năng sau đại học tại các trường/viện trong nước và quốc tế.

 

Người học được mong đợi đạt được 16 chuẩn đầu ra của chương trình như sau:

PLO1: Hiểu rõ các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, và quy luật sinh học liên quan đến sự sống và môi trường sống.

PLO2: Hiểu rõ nguyên lý cơ bản của các kỹ thuật phân tử, sinh hóa, vi sinh và tế bào.

PLO3: Hiểu rõ các phương pháp cơ bản trong nghiên cứu khoa học về sinh học.

PLO4: Ứng dụng các kỹ thuật sinh học trong nghiên cứu và sản xuất sản phẩm sinh học phục vụ nhu cầu xã hội.

PLO5: Vận hành đúng chuẩn mực các thiết bị sinh học và phần mềm tính toán vào các nghiên cứu liên quan đến sinh học.

PLO6: Thiết lập phương pháp chẩn đoán và xét nghiệm dựa vào các kỹ thuật sinh học và di truyền.

PLO7: Tích hợp các kết quả nghiên cứu đã công bố trong và ngoài nước cho phân tích xu hướng phát triển công nghệ sinh học 

PLO8: Tổ chức nhóm nghiên cứu và thực hiện vấn đề đặt ra.

PLO9: Đề xuất phương pháp giải quyết vấn đề thực tiễn phát sinh bằng kiến thức, kỹ thuật và công cụ sinh học .

PLO10: Truyền đạt các kiến thức cơ bản và tiến bộ kỹ thuật liên quan đến sinh học cho người học.

PLO11: Vận dụng các nguyên lý cơ bản của công nghệ sinh học trong phát triển sản phẩm ứng dụng có tính mới và cạnh tranh cao.

PLO12: Thiết lập các quy trình công nghệ chuyển giao phục vụ nhu cầu cộng đồng và xã hội.

PLO13: Xây dựng và thực hiện các nghiên cứu sinh học theo chuẩn mực ở Việt Nam.

PLO14: Tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, luật pháp quốc gia và quốc tế.

PLO15. Giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc và nhiệm vụ được giao một cách tích cực và linh hoạt.

PLO16: Thực hiện trách nhiệm với xã hội, ý thức học tập suốt đời, và ý thức khởi nghiệp phục vụ cộng đồng.

 

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bảy một chín sáu

Xem trả lời của bạn !