CHUYÊN ĐỀ: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MANG SINH HỌC KẾT HỢP VỚI HỆ THÔNG THỦY CANH CÂY DƯƠNG XỈ (Pteris Vittata) XỬ LÝ ASEN TRONG NƯỚC NGẦM

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một hai không bốn bốn

Xem trả lời của bạn !