STT

Tên

 Học vị

Chức vụ/Nhiệm vụ

Địa chỉ email

1

Lê Đình Đôn

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

ledinhdon@hcmuaf.edu.vn

2

Trần Thị Lệ Minh

Tiến sĩ

 Phó Trưởng Bộ môn

ttlminh@hcmuaf.edu.vn

3

Nguyễn Hồng Nhung

Tiến sĩ

 

nguyenhongnhung@hcmuaf.edu.vn

4

Nguyễn Tấn Chung

Tiến sĩ

 

ntchung@hcmuaf.edu.vn

5

Đinh Xuân Phát

Tiến sĩ

 

dinhxuanphat@hcmuaf.edu.vn

6

Nguyễn Vũ Phong

Tiến sĩ

 

nvphong@hcmuaf.edu.vn

7

Nguyễn Thị Kim Linh

Nghiên cứu sinh

 

klinhpy@yahoo.com

8

Tôn Trang Ánh

Thạc sĩ

 

tontranganh@hcmuaf.edu.vn

9

Lê Thị Mai Hương

Bác sĩ thú y

 Trợ lý giáo vụ

ltmaihuong@hcmuaf.edu.vn

10

Lưu Phúc Lợi

Tiến sĩ

 

luuphucloi@hcmuaf.edu.vn

11

Nguyễn Văn Út

Tiến sĩ

 

nguyenvanut@hcmuaf.edu.vn

12 Nguyễn Ngọc Tấn        Tiến sĩ   nntan@hcmuaf.edu.vn

13

Tôn Bảo Linh

Thạc sĩ

 

tonbaolinh@hcmuaf.edu.vn

14

Lê Hồng Thủy Tiên

Thạc sĩ

 

lhthuytien@hcmuaf.edu.vn

15

Biện Thị Lan Thanh

Nghiên cứu sinh

 

bienthilanthanh@hcmuaf.edu.vn

16

Tô Thị Nhã Trầm

Kĩ sư

 

nhatram@hcmuaf.edu.vn

17

Võ Khánh Hưng

Nghiên cứu sinh

 

vokhanhhung@hcmuaf.edu.vn

18

Nguyễn Phan Thành

Kĩ sư 

Bí thư Đoàn

nguyenphanthanh@hcmuaf.edu.vn

19

Bùi Nữ Ngọc Yến

Thạc sĩ

 Thư kí

bnnyen@hcmuaf.edu.vn

 

 

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu một tám bảy hai