STT

Tên

 Học vị

Chức vụ/Nhiệm vụ

Địa chỉ email

1

Lê Đình Đôn

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

ledinhdon@hcmuaf.edu.vn

2

Trần Thị Lệ Minh

Tiến sĩ

 Phó Trưởng Bộ môn

ttlminh@hcmuaf.edu.vn

3

Lê Thị Mai Hương

Bác sĩ thú y

 Trợ lý giáo vụ

ltmaihuong@hcmuaf.edu.vn

4

Bùi Nữ Ngọc Yến

Thạc sĩ

 Thư kí

bnnyen@hcmuaf.edu.vn

5

Đinh Xuân Phát

Tiến sĩ

 

dinhxuanphat@hcmuaf.edu.vn

6

Nguyễn Ngọc Tấn

Tiến sĩ

 

nntan@hcmuaf.edu.vn

7

Nguyễn Tấn Chung

Tiến sĩ

 

ntchung@hcmuaf.edu.vn

8

Nguyễn Vũ Phong

Tiến sĩ

 

nvphong@hcmuaf.edu.vn

9

Nguyễn Hồng Nhung

Tiến sĩ

 

nguyenhongnhung@hcmuaf.edu.vn

10

Nguyễn Thị Kim Linh

Nghiên cứu sinh

 

klinhpy@yahoo.com

11

Tôn Trang Ánh

Thạc sĩ

 

tontranganh@hcmuaf.edu.vn

12

Tôn Bảo Linh

Thạc sĩ

 

tonbaolinh@hcmuaf.edu.vn

13

Biện Thị Lan Thanh

Tiến sĩ

 

bienthilanthanh@hcmuaf.edu.vn

14

Lê Hồng Thủy Tiên

Thạc sĩ

 

lhthuytien@hcmuaf.edu.vn

15

Tô Thị Nhã Trầm

Thạc sĩ

 

nhatram@hcmuaf.edu.vn

16

Võ Khánh Hưng

Nghiên cứu sinh

 

vokhanhhung@hcmuaf.edu.vn

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bảy tám ba một

Xem trả lời của bạn !