STT
MSSV
Họ và Tên
Phái
Ngày sinh
1
08126004
Phạm Hoàng Anh
Nam
05/12/1990
2
08126006
Từ Thị Anh
Nữ
09/10/1990
3
08126008
Trần Minh Bảo
Nam
09/08/1989
4
08126016
Hồ Trung Chính
Nam
25/12/1990
5
08126024
Mai Thị Hồng Diễm
Nữ
09/01/1990
6
08126027
Nguyễn Thùy Dung
Nữ
14/04/1990
7
08126037
Huỳnh Tấn Đạt
Nam
10/08/1990
8
08126041
Nguyễn Xuân Đông
Nam
21/05/1990
9
08126044
Bồ Bảo Giang
Nam
24/06/1990
10
08126054
Trương Thị Thu Hà
Nữ
15/09/1990
11
08126056
Cao Ngọc Hải
Nam
20/03/1989
12
08126058
Cao Thị Mỹ Hạnh
Nữ
05/04/1990
13
08126059
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Nữ
27/09/1990
14
08126062
Bùi Thị Ngọc Hân
Nữ
17/08/1990
15
08126063
Đinh Văn Hân
Nam
30/04/1990
16
08126065
Nguyễn Chí Hiền
Nam
27/03/1990
17
08126067
Nguyễn Thị Thu Hiền
Nữ
22/11/1990
18
08126070
Nguyễn Hoàng Hiếu
Nam
26/03/1990
19
08126071
Trương Quang Hiếu
Nam
12/05/1990
20
08126074
Lưu Thị Hoa
Nữ
23/02/1990
21
08126078
Nguyễn Minh Hoàng
Nam
20/11/1990
22
08126079
Trần Viết Học 
Nam
01/01/1990
23
08126080
Phạm Thanh Hồng
Nữ
25/08/1990
24
08126084
Nguyễn Quốc Huy
Nam
10/05/1991
25
08126085
Phan Châu Huy
Nam
22/02/1990
26
08126089
Võ Tấn Hùng
Nam
28/08/1990
27
08126090
Lương Văn Hưng
Nam
10/11/1990
28
08126096
Trần Minh Khánh
Nam
06/12/1990
29
08126098
Ong Tuấn Khoa
Nam
08/07/1989
30
08126099
Võ Minh Khoa
Nam
17/02/1990
31
08126107
Lê Xuân Linh
Nam
04/05/1989
32
08126114
Nguyễn Tấn Lộc
Nam
01/01/1990
33
08126115
Phạm Phước Lộc
Nam
13/07/1990
34
08126117
Võ Thị Mỹ Lợi
Nữ
20/07/1990
35
08126120
Đỗ Ngọc Thanh Mai
Nữ
10/09/1990
36
08126121
Đỗ Tô Hoa Mai
Nữ
03/12/1990
37
08126122
Phạm Văn Mạnh
Nam
04/03/1990
38
08126124
Bùi Thị Diệu My
Nữ
15/08/1990
39
08126128
Nguyễn Quang Nam
Nam
05/08/1990
40
08126132
Nguyễn Ngọc Ngân
Nữ
17/06/1990
41
08126133
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nữ
30/05/1990
42
08126136
Nguyễn Hữu Nghĩa
Nam
09/07/1990
43
08126137
Nguyễn Thị Nghĩa
Nữ
30/07/1990
44
08126141
Văn Thị Kim Ngọc
Nữ
17/10/1990
45
08126144
Huỳnh Thị Nhân
Nữ
20/03/1990
46
08126147
Trần Hiếu Nhân
Nam
06/11/1990
47
08126150
Trần Pháp
Nam
12/12/1988
48
08126151
Nguyễn Công Phát
Nam
01/06/1990
49
08126152
Lê Quốc Phong
Nam
19/05/1990
50
08126155
Lê Đại Phúc
Nam
16/09/1989
51
08126157
Ngô Tấn Phụng
Nam
23/06/1990
52
08126167
Huỳnh Thái Qui
Nam
06/08/1988
53
08126177
Huỳnh Hữu Sơn
Nam
25/02/1990
54
08126178
Phạm Văn Sơn
Nam
25/05/1989
55
08126181
Lê Hữu Tài
Nam
27/01/1990
56
08126184
Phạm Minh Tâm
Nam
17/11/1990
57
08126192
Trần Tiến Thành
Nam
22/10/1990
58
08126193
Đoàn Thị Hiếu Thảo
Nữ
18/08/1990
59
08126198
Trần Thị Phương Thảo
Nữ
06/07/1990
60
08126202
Nguyễn Văn Thẩm
Nam
26/10/1989
61
08126207
Quách Văn Thiệu
Nam
21/04/1990
62
08126208
Nguyễn Thị Kim Thoa
Nữ
24/11/1990
63
08126216
Nguyễn Thị Anh Thư
Nữ
02/01/1990
64
08126218
Phạm Trần Vũ Thư
Nữ
26/03/1990
65
08126230
Lê Thị Hiền Trang
Nữ
04/05/1991
66
08126231
Nguyễn Thị Thu Trang
Nữ
20/08/1990
67
08126233
Trần Thùy Trang
Nữ
21/03/1990
68
08126236
Nguyễn Thị Hồng Trâm
Nữ
05/01/1990
69
08126254
Từ Quốc Trung
Nam
08/03/1990
70
08126257
Đỗ Quốc Trường
Nam
26/01/1990
71
08126260
Đặng Thanh Tuấn
Nam
/     /1990
72
08126265
Nguyễn Xuân Tuấn
Nam
17/12/1990
73
08126266
Tôn Long Tuấn
Nam
16/07/1990
74
08126267
Võ Đức Tuấn
Nam
26/07/1990
75
08126268
Đặng Thị Thanh Tuyền
Nữ
13/07/1990
76
08126270
Nguyễn Hữu Tuyển
Nam
06/08/1990
77
08126271
Lê Thị Ánh Tuyết
Nữ
20/11/1990
78
08126273
Lương Xuân Tùng
Nam
09/10/1990
79
08126274
Phạm Thanh Tùng
Nam
03/08/1990
80
08126278
Dương Minh Thùy Uyên
Nữ
28/02/1990
81
08126284
Đào Thị Vi Vi
Nữ
02/09/1990
82
08126290
Trần Thanh Vũ
Nam
21/02/1990
83
08126294
Vũ Trường Xuân
Nam
01/01/1990
84
08126295
Phan Thị Ngọc Yên
Nữ
25/01/1990
85
08126296
Lê Thị Hoàng Yến
Nữ
29/05/1990
86
08126298
Lê Văn Hiếu
Nam
21/08/1990

 

Số lần xem trang : :4205
Nhập ngày : 16-09-2008
Điều chỉnh lần cuối :19-12-2013

Danh sách sinh viên - học viên các khóa

Danh sách sinh viên lớp LT09SH(17-08-2010)

Danh sách Học viên cao học năm 2006(08-05-2008)

Danh sách Học viên cao học năm 2007(08-05-2008)

Danh sách sinh viên lớp TC03SHCM(08-05-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH07SH(08-05-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH06SH(08-05-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH05SH(08-05-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH04SH(08-05-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH03SH(08-05-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH02SH(08-05-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH01SH(08-05-2008)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một năm tám sáu hai

Xem trả lời của bạn !