Xem danh sách tại đây

Số lần xem trang: 786
Điều chỉnh lần cuối: 06-10-2020

Thông tin liên quan Khóa luận tốt nghiệp

Danh sách đề tài nghiên cứu hoàn thành khóa luận tốt nghiệp khóa 2016 (đợt 4 năm) (14-07-2020)

Thông báo v/v Báo cáo duyệt đề cương khóa luận tốt nghiệp khóa 2016 (đợt 4 năm) (05-06-2020)

Điểm Khóa luận tốt nghiệp đợt báo cáo ngày 25/5/2020 (29-05-2020)

Thông báo v/v nộp Khóa luận tốt nghiệp (12-02-2020)

Thông báo dời ngày nộp Khóa luận tốt nghiệp (06-02-2020)

Thông báo v/v Báo cáo kết quả KLTN khóa 2016 (đợt 3,5 năm) (18-12-2019)

Thông báo v/v Hội đồng báo cáo KLTN (13-09-2019)

Danh sách sinh viên các tiểu ban báo cáo KLTN ngày 6/9/2019 và Danh sách sinh viên được điểm thưởng (30-08-2019)

Thông báo v/v nộp KLTN đợt 4 năm khóa 2015 (24-07-2019)

Danh sách Khóa luận tốt nghiệp báo cáo đợt tháng 3/2019 (02-05-2019)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn ba chín năm bốn

Xem trả lời của bạn !